Gå till eugreenalliance
Sök

Studier med fokus på samarbete

Studenterna på PA-programmet arbetar nära arbetslivet under hela studietiden. Här spelar våra kontaktorganisationer en viktig roll.

När studenterna börjar sin utbildning på Högskolan i Gävle delas de in i grupper om sex personer.
– Det finns en tanke med att de inte får välja grupperna själva. På samma sätt som i arbetslivet får de lära sig att samarbeta med olika personer och hantera eventuella konflikter, berättar Eva Boman som är utbildningsledare för programmet.


Varje grupp får en organisation med en kontaktperson som följer dem under ett år. I varje delkurs får studenterna minst en uppgift som ska lösas i samarbete med organisationen. Det kan till exempel handla om att fördjupa sig i hur de arbetat med rekrytering, internkommunikation eller hälsofrämjande insatser.
– Uppgiften tolkas även mot litteraturen och på så sätt får studenterna en koppling mellan teori och praktik.


De får sedan redovisa resultatet, vilket ofta ger organisationen ny kunskap och ett tillfälle att reflektera över hur de själva arbetar. Eva berättar att de även bjuder in kontaktpersonerna till samverkansluncher med föreläsning. De får då chansen att träffa andra inom branschen och fylla på med ny inspiration.


Studentgrupper och kontaktorganisation byts efter ett år. Under utbildningstiden gör studenterna även fyra individuella fältstudieveckor. Men då väljer de själva plats.
– Utbildningen har funnits sedan 2008 och har haft samma struktur sedan dess, även om innehållet har utvecklats. Till varje klass är 10 organisationer knutna, vilket innebär att vi idag samverkar med ett 30-tal organisationer och företag i regionen.


Eftersom studenterna hela tiden jobbar tillsammans får de förståelse för hur man sätter samman grupper och löser konflikter. Alla har psykologi som huvudämne. På så sätt hålls klasserna samman under hela studietiden.
– Vi ser det som en fördel för studenterna. De följs åt under tre år och kan bilda nätverk, som är viktiga när de börjar arbeta.

Kontakt

Vill du veta mer om Högskolans fadderverksamhet, kontakta

Anna Jansson Åkerson
Samverkansansvarig
E-post: anna.jansson@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2023-08-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)