Gå till eugreenalliance
Sök

Vad tycker studenterna om Co-op?

Niklas Andersson och Sarah Pettersson är två studenter som har erfarenhet av att läsa en Co-op utbildning

Raka vägen från Co-op till anställning

Tack vare Co-op fick Niklas Andersson en chans att arbeta på den avdelning som lockade honom mest. Efter sin examen fick han stanna kvar, och nu är han utvecklingsingenjör på Sandvik Coromant.

Vilken utbildning gick du på Högskolan i Gävle?
Jag gick Maskiningenjör Co-op.

Vilka fördelar ser du med att gå en Co-op utbildning?
För min egen del, så ser jag arbetsperioderna som en väldig möjlighet att få känna på ett företag och samla erfarenhet. Att få arbeta med något mer omfattande projekt, som för min egen del löpte genom alla fyra arbetsperioderna. Det är också en möjlighet för företaget att lära känna mig som student. Men utöver detta, så var en paus från de teoretiska kurserna på skolan något som jag uppskattade. Det hjälpte till att hålla motivationen uppe genom hela utbildningen.

Hur var det att varva teori och praktik?
Väldigt bra, då det i vissa fall går att praktisera teoretiska kunskaper från skolan. Sedan är det också bra att få en annan syn på vad som eventuellt kan vara av intresse att fördjupa sig inom. Till exempel kurser som går att välja senare under utbildningen. Det ser jag som en stor möjlighet.

Vilket yrke har du idag?
Jag jobbar som utvecklingsingenjör på en utvecklings- och testavdelning inom skärande bearbetning.

Hur fick du jobbet?
En tjänst blev tillgänglig på den avdelning jag haft mina arbetsperioder. Jag sökte tjänsten och fick den!

Bild på Sarah Pettersson

Jag vill skita ner händerna

Sarah Pettersson studerar till energisystemingenjör. För henne är Co-op ett sätt att mjukstarta yrkeslivet, eftersom hon började på Högskolan i Gävle direkt efter gymnasiet.

Varför valde du Co-op?
Jag såg det som en möjlighet att göra studierna mer omväxlande och lättsamma. Jag började studera samma år som jag tagit studenten och hade inte överdrivet stora arbetserfarenheter. Att ta examen med 40 veckors erfarenhet inom en bransch kopplad till min utbildning kändes som en mjukare övergång ut i arbetslivet – det lockade mig.

Arbetsperioderna ger också möjlighet att få ”skita ned händerna” lite och koppla teorin till den faktiska verkligheten. Hur kommer vardagen se ut när jag är klar med studierna? Hur vill jag att den ska se ut? Ett plus för en tunn studentplånbok är också att arbetsperioderna är betalda och drygar ut kassan lite inför kommande studieperioder. Det var saker jag funderade över när jag valde att studera med Co-op.

Vad är din uppfattning så här långt?
Jag tycker att arbetsperioderna levt upp till mina förväntningar, och gett mig en mer nyanserad bild av vad min utbildning faktiskt kommer att mynna ut i.

Vilket företag är du anställd av?
VVS Konstruktioner Rune Nyström, ett konsultföretag som projekterar framför allt ventilation. De har kontor i både Söderhamn och Bollnäs och är lite speciella genom att de flesta medarbetarna också är delägare i företaget.

Hur är det att varva teori och praktik?
Efter tentaperioder med den ständiga ”jag borde egentligen plugga-känslan” är det väldigt skönt med omväxlingen som arbetsperioderna ger, där man jobbar under dagen och faktiskt är ledig på fritiden. Det känns också meningsfullt att få implementera de kunskaper jag samlat på mig i skolan sedan sist och känna att jag utvecklas på arbetsplatsen.

Vad vill du göra efter examen?
Jag är inte helt säker, men det är viktigt för mig att syssla med något som är betydelsefullt för samhällsutveckling och miljö då det var det som gjorde att jag sökte mig till min utbildning. Med stor sannolikhet börjar jag min karriär på företaget där jag har praktik, eftersom det på sätt och vis är vad företagen får ut av Co-op-samarbetet, chansen att fånga upp nya ingenjörer. Sedan får jag se vart det leder!

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2023-08-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)