Så kan du samarbeta med forskningen

För den som vill samarbeta med forskningen finns flera möjliga vägar. Här hittar du exempel på samarbeten.

Uppdragsforskning lyfter din fråga

Uppdragsforskning syftar till att producera nya forskningsresultat genom samarbete mellan akademin, näringsliv och offentlig sektor. Beställaren av uppdragsforskning ges möjlighet att få en problemställning vetenskapligt granskad, analyserad och utvecklad.

Följeforskning som en extern uppföljning av projektet

Vid traditionell utvärdering av ett projekt arbetar utvärderaren utan att låta sig involveras i det som ska utvärderas. Följeforskaren däremot, ska vara ett bollplank och löpande ge synpunkter och råd till dem som håller i genomförandet av projektet.

Följeforskningen ska ha en framåtsyftande och utvecklingsstödjande ansats. Följeforskaren ansvarar för en fortlöpande extern uppföljning från projektets start till mål, där den viktigaste uppgiften är att bidra till att projektet bättre styr mot sina mål.

Företags-, industri-, eller kommundoktorand 

Genom att anlita en doktorand eller att erbjuda sina anställda att bli det får ett företag eller en organisation ta del av den senaste forskningen genom nära samarbete med Högskolan. Företaget eller organisationen får möjlighet att driva ett utvecklingsprojekt som kan stimulera till och skapa nya produkter, tjänster och applikationer.

Expertkompetens till ditt förfogande

Genom expertkonsultation utnyttjas forskarens kompetens för att lösa ett företags eller organisations specifika frågeställningar eller mer avgränsade problem. Det kan till exempel handla om rådgivning eller utvecklingsuppdrag.

Expertkonsultation utnyttjar i första hand befintlig kunskap och teknik och har inte som syfte att producera nya forskningsresultat.

För kompetensutveckling

Uppdragsutbildning är en samarbetsform för företag eller organisationer som vill kompetensutveckla sin personal. Det är beställarens behov som styr utbildningens innehåll och utformning.

Uppdragsutbildning kan ske som en kurs, som enstaka föreläsningar, seminariedagar eller genom skräddarsydda lösningar. Uppdragsutbildning kan även ge högskolepoäng.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Maivor Hallén Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)