Program 17 september - teknologi i välfärden

Högskolan i Gävle, Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg samarbetar för att näringsliv, samhälle och forskning ska mötas och utvecklas tillsammans.

Vi välkomnar dig till en kväll på Gävle Slott om digital teknik i utbildning, vård och omsorg. Vi bjuder på möten mellan forskning och praktik för inspiration och samverkan med utgångspunkt i frågan: Hur kan välfärdssektorn nyttja och få stöd av digitala tekniska lösningar?

Förutom intressanta föreläsningar bjuds också möjligheten att se och prova digitala lösningar och mingel för framtida samarbeten kring digitalisering för gemensam utveckling och samverkan.

Möjligheter med välfärdsteknologi och samverkan

Anette Wikblom, chef Omvårdnadsförvaltningen och Andreas Örnehag utredare, Sandvikens kommun

Jörgen Holmberg, adjunkt i didaktik vid Högskolan i Gävle. Bild tagen 190218.

Från teknik till användning för nytta i olika branscher

Hur påverkar digitalisering olika yrkesgrupper? Vilka utmaningar och möjligheter finns relaterade till användandet av digitala teknologier som ”verktyg” för kunskapsutveckling? Vad behövs för att kunna ta steget från teoretisk förståelse om, till praktisk tillämpning av, digitala teknologier med komplexa handlingserbjudanden?

Jörgen Holmberg fil dr. i ämnet Informationssamhället och lektor i didaktik vid Högskolan i Gävle.

Lakan med sensorer- ny teknologi för att undvika trycksår

Att patienter drabbas av trycksår inom hälso- och sjukvård är ett stort problem. Trycksår är en undvikbar vårdskada som orsakar stort lidande hos patienten och leder till stora kostnader. Genom ny teknologi i lakan kan trycken mellan patientens hud och
underlaget visuellt visas på bildskärm. Kan den nya teknologin bli en viktig del i det trycksårsförebyggande arbetet?
Eva Sving med. dr och chefssjuksköterska och Catrine Björn med. dr och studierektor Region Gävleborg

Förstärkt verklighet (AR), ett verktyg för hälsofrämjande tjänster?

Hur kan AR (Augmented Reality) ge möjligheter att skapa nya metoder för träning och rehabilitering. Kom och se hur AR kan användas för att utveckla hälsofrämjande tjänster.
Sven Blomqvist, med. dr och lektor i idrottsvetenskap vid Högskolan i Gävle

Pontus Jonsson, fysioterapeut Capio.

Samverkansmingel

Samverkansmingel med möjligheter att prova på tekniska lösningar, Prova VR, testa robotar, mingla med samverkanspartners m m.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Maivor Hallén Sidan uppdaterades: 2019-09-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)