Herobild

Industrisamtal

Industrisamtalet är ett koncept utvecklat av Mellansvenska Handelskammaren och Högskolan i Gävle där målet är att stärka och utveckla samverkan med industrin.

Till Industrisamtal inbjuds ledande personer inom industrin för att tillsammans Högskolans ledning och forskare hitta gemensamma lösningar på de utmaningar vi står inför.

Industrisamtalet syftar till att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen i regionen genom att industri och akademi för kontinuerliga samtal på såväl strategisk som taktisk nivå.

På gång

Genomförda industrisamtal

Industrisamtalet 21 januari

Det krävs fler temadagar och en gemensam struktur för att Högskolan i Gävle och företagare tillsammans ska hitta matchningar som kan bidra till kompetensförsörjning i regionen. Det kunde deltagarna som deltog i Högskolans nya mötesforum Industrisamtalet konstatera.

– Ett tätt samarbete med Högskolan kommer att vara bra och viktigt oss för framtiden, säger Håkan Flink på ABB Power Grids som deltog i Högskolans och Mellansvenska Handelskammarens nya mötesforum Industrisamtalet.

Kontakt

Joakim Helmbrant, samverkansanvarig vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-377 89 05
E-post: Joakim.Helmbrant@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2019-11-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)