Samverka med våra studenter

Att samarbeta med en student redan under deras utbildning ger dig tillgång till ny kunskap och möjlighet att utveckla din verksamhet. Det kan också vara ett viktigt led i er framtida rekrytering.

Olika vägar för att möta våra studenter under utbildningen

Samarbeten med studenter kan ske på en mängd olika sätt, beroende på ditt behov och de möjligheter som finns inom programmen. Här finns några exempel:

 1. Examens- eller projektarbeten och praktikkurser
  Detta är ofta lite större projekt där studenten belyser en frågeställning i din verksamhet. Det finns även kortare kurser inom olika ämnesområden.
 2. Tekniksamverkan
  Inom teknikområdet finns en god vana av att samverka med näringlivet.
 3. Co-op, Co-operative education
  Vid några av Högskolans tekniska program kan du anställa en student redan under deras utbildning.
 4. Bli en fadderorganisation
  Här samarbetar externa organisationer med våra studenter under utbildningen.
 5. VFU - Verksamhetsförlagd utbildning
  För de studenter som läser till lärare, socionom eller sjuksköterska ingår verksamhetsförlagd utbildning som ett obligatoriskt inslag.
 6. VFU Lärarprogrammet
 7. VFU Socinomprogrammet
 8. VFU Sjuksköterskeprogrammet


Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Maivor Hallén Sidan uppdaterades: 2019-04-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)