Gå till eugreenalliance
Sök

Samverkansarenor

Vi har olika samverkansarenor som är långsiktiga och utvecklas kontinuerligt tillsammans med våra samverkanspartners. I arenorna finns också möjlighet till nya former av samverkan utifrån förslag från både företag och forskare.

En mötesplats för forskare och praktiker inom det sociala området—ASK

I Arenan för social kunskapsutveckling - ASK arbetar Högskolan i Gävle, kommunerna i Gävleborg och Region Gävleborg tillsammans för att skapa möten och utbyten mellan forskare och praktik inom det sociala området. Det gör vi för att skapa kunskapsutveckling i nära samarbete mellan forskning och praktik. ASK är en nod i regionen för forskning och utveckling inom det sociala området. Med stöd av ASK möts akademisk och praktisk kunskap och erfarenhet. Arenan välkomnar naturligtvis andra aktörer inom området att delta och bidra i arbetet.

Utveckling i små och medelstora företag - KTP

Knowledge Transfer Partnership - KTP är en samverkansmodell som innebär att en nyutexaminerad akademiker tar sig an ett utvecklingsprojekt hos ett företag. Projektet innebär i korthet att en KTP-projektledare som är en nyutexaminerad akademiker i ca ett år på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och energieffektivisering.

Mer information om KTP

Samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning—RucX

Regionalt utvecklingscentrum - RucX är en mötesplats för medarbetare inom förskole- och skolverksamhet, lärarutbildare, skolledare och forskare som vill arbeta med skolans utveckling. Centrala verksamhetsområden är skolutveckling, lärarutbildning och forskning. All samverkan som sker mellan Högskolan och skola och förskola samlas under RucX, som är ett samarbete mellan kommunerna i regionen och högskolan. Här finns samverkan inom både utbildning och forskning samt även kompetensutveckling för personal inom skolområdet.

Mer information om RucX

Strategier för utveckling av hållbar digital transformationskapacitet i SMF (STRIM)

Det tvärvetenskapliga projektet STRIM ska hjälpa länets små och medelstora företag med deras digitala omställning. Projektet syftar till att öka det regionala näringslivets förmåga till digital omställning och nyttjande av digitaliseringens möjligheter. Detta ska ske genom att på olika sätt stötta små och medelstora företag till att utvecklas till lärande organisationer med en egen förmåga till hållbar digital transformation.

Mer information om STRIM

SAXS: Samverkansplattform ger uppdragsutbildningar och djupare samarbeten

Högskolan i Gävle och socialtjänster i Gävleborgs kommuner samt FoU Välfärd vid region Gävleborg har sedan 2019 utvecklat en samverkansplattform kallad SAXS, Socialtjänst och akademi i Gävleborg i strategisk samverkan. I plattformen hanteras gemensamma frågor och utvecklingsprojekt inom utbildning och forskning på en strategisk nivå.

Samverkan inom teknikområdet

All samverkan som sker inom teknikområdet samlas under Tekniksamverkan. Inom tekniksamverkan samverkar vi inom både utbildning och forskning, vilket är nyttigt både för er som samarbetspartners och för Högskolans egna utveckling.

Mer information om tekniksamverkan 


Kontakt

Centrala samt övergripande samverkansfrågor

Joakim Helmbrant, Samverkansansvarig
Telefon: 026-64 89 05
E-post: joakim.helmbrant@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2023-09-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)