Gå till eugreenalliance
Sök

ASK - en arena som växer

ASK är en mötesplats för forskare och praktiker inom det sociala området. Syftet är att hitta gemensamma idéer där utveckling och forskning kan mötas.

Universitetsadjunkt socialt arbete

Bo Söderquist

– Vi har skapat en mötesplats för forskare och praktiker inom det sociala området. Här tar vi upp frågor som till exempel integration och våld i nära relationer, berättar Bo Söderqvist. Han är projektledare för ASK, Arenan för Social Kunskapsutveckling.

Sedan några år tillbaka har ASK vuxit fram på Högskolan i Gävle.
– Från början var det ett samarbete med Socialtjänst Gävle men det har nu breddats till att omfatta allt socialt arbete som socionomer kan jobba med, i hela Gävleborg. Även styrgruppen har vuxit.

Bo kommer själv från socialtjänsten och började organisera ASK när han kom till Högskolan. Han berättar att ASK består av flera delar. En är arenaträffar där företrädare från Högskolan, kommunen, regionen och andra aktörer möts.
– Det är en bredare dag när man träffas och har workshops med olika projekt. Vi försöker bland annat få till gemensamma forskningsfrågor. Just nu är temat integration.

Förra temat handlade om våld i nära relationer. Två forskare från Högskolan berättade om sin forskning och Gävle kommun presenterade en kartläggning av ämnet. Förutom föreläsningar var det diskussioner om hur de tillsammans kan jobba vidare för att sprida ämnet. I dessa möten skapas kontakter som kan ge mer samverkan framöver.

Ett av syftena med ASK är att hitta gemensamma idéer där utveckling och forskning kan mötas. Ett exempel är projektet där forskare från Högskolan har arbetat med arbetsmiljö och villkor för socialsekreterare i Gävle kommun. En annan del av ASK är temadagar, där det senast kom uppemot 400 besökare.
– Den här organisationen byggs efter hand. Vi försöker betona görandet och ser till att vi träffas regelbundet


Mer information om ASK

Kontakt

Projektledare

Bo Söderquist
tel: 026-64 82 31
e-post: bo.soderquist@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2023-08-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)