Gå till eugreenalliance
Sök

Bäst i världen att redovisa hållbarhet

Inom forskningsprojektet Hållbara affärsrelationer är ett av delprojekten hur hållbarhet ska redovisas.

Arne Fagerström, professor vid Högskolan i Gävle, i samband med Forskarna på slottet on tour i Vallviks bruk (Rottneros) 190319.

Professor Arne Fagerström

Numera måste alla stora företag rapportera sin hållbarhet. Till exempel hur de påverkar miljön och på vilket sätt de jobbar med jämställdhet. Högskolan i Gävle är världsledande på att sätta siffror som stöd för hållbarhetsarbetet.

Arne Fagerström är professor i företagsekonomi. Han och kollegan Fredrik Hartwig har kommit långt i sitt forskningsprojekt ”Redovisning av hållbarhetsindikatorer”. Bakgrunden till forskningen är en ny lagstiftning. Lagen säger att företag måste visa hur de jobbar med hållbarhet. Men det saknas modeller för att föra in det i bokföringen.
– Vi vill få in det i den löpande verksamheten. För att kunna mäta hur bra vi jobbar med hållbarhet måste vi kunna bygga in till exempel vatten- och elförbrukning i den löpande redovisningen. Vår forskning går ut på att utveckla en sådan verktygslåda.

Han berättar att Högskolan i Gävle är främst i världen inom området.
– Vi har publicerat artiklar både i amerikanska och svenska forskningsjournaler. Nu börjar våra tankar sprida sig.

Redan på 1600-talet bokförde de svenska järnbruken sina resurser. Då handlade det om hur mycket potatis som fanns kvar efter skörden. Det är samma princip Arne använder som grund i sin forskning kring resurserna i ett företag. Nästa steg är att hitta ett smidigt sätt att få in det i bokföringen.
– Vi håller på att ta fram ett bokföringssystem som kan jobba med detta. Där samarbetar vi med ett norskt bolag. Många företag är medvetna om att de måste komma igång på allvar med sina hållbarhetsfrågor.
– Under förra året anordnade vi seminarier för att utbilda 30-40 företag. Nästa år blir det fler. Så nu är det bara att jobba vidare med detta.

Seminarierna sker i samarbete med Gävle kommun och Mellansvenska Handelskammaren. Företagen är allt från stora energibolag till små taxiföretag. Men det handlar inte enbart om att forskarna på Högskolan sköter undervisningen, företagen i sin tur genererar kunskap tillbaka till forskningen.

Redan nu kan studenterna på Högskolans företagsekonomikurser ta del av forskningen. Alla kurser görs om och ger plats åt nya lärdomar.
– Vi är på väg att få en utbildning som verkligen är inriktad på hållbarhet. Det är något unikt för Högskolan i Gävle.


Forskningsprojektet Hållbara Affärsrelationer

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2023-08-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)