Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

2013-05-13


Testbädd för biobaserade material undersöks i förstudie

Högskolan undersöker i en förstudie möjligheterna att etablera en Testbädd för biobaserade material. Biobaserade material är material baserade på råvaran från växtriket, såsom t ex träd, gräs, lin och hampa. 

Biobaserade material ger nya möjligheter vad gäller användningsområden, produktutveckling, produktion och kommersialisering. Bra för en hållbar framtid med andra ord.

En testbädd är en fysisk plats där olika material testas på olika sätt. Idag finns olika biobaserade material på forskningsstadiet, men steget till marknaden är långt. Behovet av att skapa en brygga mellan forskning, produktveckling, produktion till att produkterna når marknaden är stort. Testbädden är tänkt att kunna vara en sådan brygga för forskare och näringsliv.

En testbädd skulle fungera som en inspiration och kunskapskälla för både forskare, studenter och företag att utveckla nya biobaserade material och utveckla användningsområden för dem. 

– Genom testbädden har högskolan möjlighet att ytterligare verka för en omställning från användning av ändliga resurser till förnybara resurser i produktionen, säger Ann-Sofie Hartzén, doktoran och lärare vid Högskolan i Gävle.

Vid denna testbädd finns planer på att testa olika material vad gäller:

  • Nedbrytning, t ex  åldring, nerbrytning.
  • Fysiska egenskaper, t ex såsom hårdhet.
  • Sinnliga egenskaper, det vill säga lukt,syn, känsel.        

I testbädden kommer det också att tas fram lämpliga verktyg för att kunna testa produktionsmetoder. Det kommer också att byggas upp ett materialbibliotek där näringsliv och studenter kan hämta kunskap och inspiration.

Testbädden är nära knuten till Industridesignprogrammet vilket gör att testbädden arbetar utifrån ett designperspektiv. 

– I förstudien tittar vi just nu på vilka behov och intressen olika intressenter har av en sådan testbädd, samt ser över vilken utrustning och vilka kompetenser som behövs. Naturligtvis undersöker vi också kostnader och finansieringsmöjligheter.

För mer information kontakta
Anna Jansson-Åkersson, Kontakttorget, Högskolan i Gävle, tel: 026-648790
e-post:anna.jansson@hig.se

Publicerad av: Helen Karlsson Sidansvarig: Maivor Hallén Sidan uppdaterades: 2013-05-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)