Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

2014-04-23


Forskarna på Slottet – mötesplats för forskare och företagare

Forskarna på slottet är en ny seminarieserie som arrangeras av Högskolan i Gävle och Länsstyrelsen Gävleborg med syftet att skapa en mötesplats för forskning och näringsliv.

Vid fyra tillfällen med start 6 maj 2014 bjuds företag från länet in till Gävle slott för att träffa forskare från Högskolan i Gävle. Forskarna kommer att berätta om sina forskningsresultat och hur företagen kan dra nytta av dessa.

Målet är att seminarieserien och de möten som blir mellan företag och forskare ska leda till nya ídéer och samarbeten som på sikt ger synergieffekter för näringslivet i länet.

Bakom satsningen står landshövding Barbro Holmberg och rektor för Högskolan i Gävle, Maj-Britt Johansson.

– Vid Högskolan i Gävle bedrivs forskning i världsklass, och vi gör nu en stor satsning för att sammanföra forskare vid Högskolan med företag i länet. Framtidstro, innovation och samarbete blir våra ledord, säger rektor Maj-Britt Johansson

– Forskning och utveckling är en mycket viktig fråga för företagen i vårt län. Behovet lyftes fram under vår tidigare dialogserie ”Räkna med X” i samband med att vi kraftsamlade kring entreprenörs- och innovationsfrågor.  Jag har länge önskat ett forum där forskare vid Högskolan i Gävle möter företag från länet och jag är så glad att kunna säga att det nu blir verklighet, säger landshövding Barbro Holmberg.

Olika forskningsområden för att nå olika delar av näringslivet Högskolan i Gävle har två profilområden inom forskning, Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv och de är representerade som teman vid Forskarna på slottet. Vid Högskolan sker också omfattande forskning inom områden som exempelvis företagsekonomi, industriell ekonomi och elektronik vilka också kommer att vara aktuella teman vid träffarna.

Seminarierna:

6 maj – Tema: Hur vi kan arbeta med innovationer, utveckling av spännande produkter och kommersialisering.

23 oktober – Tema: Att skapa lönsamhet i företag genom att förebygga ohälsa i företagen.

2 december – Tema: Byggd miljö – energianvändning i små-och medelstora företag

10 mars – Tema: Hållbara affärsrelationer och affärsutveckling.

Läs mer om Forskarna på slottet

Kontakt:

Anna Jansson Åkerson, Högskolan i Gävle, 026-64 87 90

anna.jansson@hig.se

Britt-Marie Edfelt, Länsstyrelsen Gävleborg, 010-225 13 44

britt-marie.edfeldt@lansstyrelsen.se

Publicerad av: Helen Karlsson Sidansvarig: Maivor Hallén Sidan uppdaterades: 2014-04-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)