Sök kurser och program

Begränsa efter

Visar 1 - 10 av 385 st träffar.

Dataanalys och statistik för ekonomer 15 hp

Kurs ST006A Grundnivå

Kursen är avsedd för studerande med intresse för ekonomi och tillämpningsexempel väljs inom detta område. Efter kursen skall studenten kunna - statistisk...

Inledande programmering i Java 7.5 hp

Kurs DV017A Grundnivå

Efter genomförd kurs skall du ha förmågan att självständigt, utifrån en problembeskrivning, konstruera ett väl strukturerat program i programspråket Java.

Dataanalys och statistik 1 7.5 hp

Kurs ST001A Grundnivå

Beslut bygger på data. Data varierar. Mätningar kan ej göras exakt. Statistik handlar om lagar som styr variation, hur man kan se det regelbundna i det orege...

Vård och omsorg av personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning 7.5 hp

Kurs OM914A Grundnivå

Kursen ges på grundnivå och riktar sig till dig som vill inhämta kunskaper inom vård och omsorg av personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättn...

Grundkurs IT 7.5 hp

Kurs DV014A Grundnivå

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om datorns roll i samhället, begrepp och terminologi inom IT-området samt uppbyggnad, funktion och hantering av dators...

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Program VGSJK Grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet leder till Sjuksköterskeexamen och till kandidatexamen med omvårdnad som huvudområde. Sjuksköterskeprogrammet är en yrkesinriktad hög...

Ekonomprogrammet 180 hp

Program SGENK Grundnivå

Ekonomprogrammet är ett sammanhållet treårigt program. Företagsekonomi är huvudområde med kurser i ekonomistyrning, redovisning, marknadsföring och ledarskap...

Socionomprogrammet 210 hp

Program SGSOK Grundnivå

Utbildningen ges under de första sex terminerna på grundläggande nivå och inleds med ett basblock under första året. Därefter ges fortsättningsblocket som om...

Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning mot affärsutveckling (MBA) 60 hp

Program SAENM.AFUT Avancerad nivå

Då programmet/inriktningen ges på engelska så finns vidare information under vår engelska hemsida.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nästa

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)