Sök kurser och program

Begränsa efter

Visar 1 - 10 av 430 st träffar.

Handelsrättslig översiktskurs 15 hp

Kurs JU200A Grundnivå

Kursen inleds med ett avsnitt i allmän rättslära och juridisk metod samt förhållandet mellan nationell rätt och EG-rätt. Vidare behandlas personrätt, allmän ...

Ledarskap och Organisation C 7.5 hp

Kurs FEG310 Grundnivå

Kursen har en beteendevetenskaplig tonvikt och behandlar den samtida ledningsfunktionens roll och innehåll. Aktuella frågor av avgörande betydelse för ledar...

Dataanalys och statistik för ekonomer 15 hp

Kurs ST006A Grundnivå

Kursen är avsedd för studerande med intresse för ekonomi och tillämpningsexempel väljs inom detta område. Efter kursen skall studenten kunna - statistisk...

Ledarskap och organisation B 7.5 hp

Kurs FEG210 Grundnivå

Kursen fokuserar på lärandeprocesser och interaktion. Motivation, kommunikation samt gruppen och individens roll diskuteras utifrån ett förändringsperspekt...

Project Management C 7.5 hp

Kurs FEG311 Grundnivå

Upon successful completion of the course, students will be able to: - have a detailed understanding of project management concepts from a contextual, global...

Ekonomi - och verksamhetsstyrning C 7.5 hp

Kurs FEG330 Grundnivå

Kursen syftar till att ge insikter kring olika synsätt, medel och modeller att styra verksamheter i företag och organisationer. Särskilt uppmärksammas en utv...

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Program VGSJK Grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet leder till Sjuksköterskeexamen och till kandidatexamen med omvårdnad som huvudområde. Sjuksköterskeprogrammet är en yrkesinriktad hög...

Ekonomprogrammet 180 hp

Program SGENK Grundnivå

Ekonomprogrammet är ett sammanhållet treårigt program. Företagsekonomi är huvudområde med kurser i ekonomistyrning, redovisning, marknadsföring och ledarskap...

Socionomprogrammet 210 hp

Program SGSOK Grundnivå

Utbildningen ges under de första sex terminerna på grundläggande nivå och inleds med ett basblock under första året. Därefter ges fortsättningsblocket som om...

Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning mot affärsutveckling (MBA) 60 hp

Program SAENM.AFUT Avancerad nivå

Då programmet/inriktningen ges på engelska så finns vidare information under vår engelska hemsida.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nästa

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)