Blanketter och mallar

På den här sidan hittar du blanketter och mallar för olika typer av anmälningar och ansökningar samt en länk till bibliotekets sida med olika mallar för titelsidor till uppsatser och examensarbeten.

Blanketter

Anmälan och antagning

Blanketter för dig som vill ansöka om att påbörja din utbildning senare (anstånd) eller ansöka om att återuppta dina studier efter ett studieavbrott.

Byte av studieort, studieform eller inriktning

Blanketter för dig som behöver vill byta studieort, studieform eller inriktning. För dig som läser socionom- eller sjuksköterskeutbildningen finns särskilda blanketter för byte av studieort.

Examensarbete inom Akademin för teknik och miljö

Studieuppehåll och avbrott

Blanketter för dig som behöver ansöka om att göra uppehåll eller avbrott i dina studier.

Tillgodoräknande

Blanketter för dig som vill ansöka om att tillgodoräkna dig en tidigare avklarad kurs.

Utlandsstudier

Blanketter för dig som vill ansöka om att tillgodoräkna dig studier utomlands.

Mallar

Försättsblad till uppsats

På bibliotekets webbsida hittar du Wordmallar på titelsidor för uppsatser och examensarbeten för nerladdning. Där finns också instruktioner om hur du ska göra för att använda mallarna på rätt sätt.

Till bibliotekets webbsida med Wordmallar till uppsatser och examensarbeten

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-08-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)