Gå till eugreenalliance
Sök

Grupparbete för studenter

Grupparbete ingår, på olika sätt, i de flesta utbildningar. Här har vi samlat tips som kan underlätta när ni startar upp arbetet i grupp.

Skriv ett gruppkontrakt

Syftet med ett gruppkontrakt är att deltagarna tillsammans gör en gemensam överenskommelse om villkoren för samarbetet i gruppen. Det kan handla om var ni träffas, vilka tider ni ses och hur ni kommunicerar med varandra i gruppen.

Börja med att var och en individuellt tar ställning till punkterna i kontraktet och därefter diskuterar ni tillsammans i gruppen hur ni vill ha det. Avsätt tid vid ert första gruppmöte för att diskutera och fylla i kontraktet. Tänk på att alla i gruppen ska ges ordentligt med utrymme för att föra fram sina synpunkter. Allas synpunkter är viktiga!

Det ni kommer överens om formuleras till ett skriftligt kontrakt som alla i gruppen skriver under. Tänk på att regelbundet, tillsammans i gruppen, reflektera över gruppkontraktets innehåll och revidera och uppdatera det som behövs.

Om er lärare har en mall för gruppkontrakt som ska användas vid grupparbeten inom kursen, så ska ni i första hand använda den mallen.

Kontrakt för grupparbete

Här kan du hitta ett förslag på kontrakt som ni kan använda vid grupparbeten.

Kontrakt för grupparbete Pdf, 103 kB.

Schemalägg grupparbetet

Att ha ramar för när och var ni i gruppen ska träffas är viktigt.
För de flesta underlättas studierna av planering, det gäller även planering för när grupparbete ska ske. Tänk på att det kan finnas medlemmar i gruppen som reser och behöver planera för det eller till exempel är föräldrar och i god tid behöver meddela tider för barnomsorg.

Om er lärare har schemalagt tid för grupparbete använder ni den tiden i första hand. Om det inte finns schemalagd tid så gör ni tillsammans i gruppen ett schema och tar med det i kontraktet.

Se högskolans policydokument ”Att förena studier och föräldraskap” Pdf, 761 kB.

Bestäm hur ni ska kommunicera

Har er lärare givit instruktioner om hur ni ska kommunicera och vilka kommunikationsytor ni ska använda, så följer ni dem.

Om det inte finns angivet är det bra att skriva in i gruppkontraktet hur ni ska kommunicera inom gruppen. Välj ett verktyg som alla i gruppen har tillgång till. Är det inte tydligt i början av kursen hur ni i gruppen ska kommunicera med er lärare/handledare, så är det bra att fråga om det.

Vid svårigheter/problem

Ibland uppstår problem av olika slag i grupparbetet. Här följer några tips och råd på hur ni kan komma vidare:

  1. Kommunicera med varandra i gruppen. Var ödmjuka och ärliga mot varandra.
    Om ni har ett gruppkontrakt, gå tillbaka till det och gå igenom vad ni kommit överens om. Revidera och uppdatera kontraktet vid behov.
  2. Ta kontakt med ansvariga lärare. Beskriv situationen och be om råd och stöd.
  3. Kommunicera igen i gruppen utifrån de råd ni fått.
  4. Om problemen kvarstår eller förvärras kan ni vända er till ansvarig lärare eller utbildningsledare. Ni kan också vända er till studenthälsans kuratorer för rådgivning och stöd.

Det kan vara svårt att hantera när gruppen upplever att någon inte har bidragit till grupparbetet, det kan bli en krock mellan olika normer och åsikter. Gruppen behöver även tänka på att alla får möjlighet att bidra och att ingen gruppmedlem lämnas utanför. Oftast är det när vi slutar lyssna på varandra som problem uppstår på allvar och gör ett grupparbete svårare än det behöver vara.

Stöd från Studenthälsan

Studenthälsans kuratorer finns tillgängliga för råd och stöd, under din studietid, både för dig som studerar på campus och för dig som studerar på distans.

Du når kuratorerna via e-post kurator@hig.se

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-03-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)