Gå till eugreenalliance
Sök

Hitta ditt schema

Du som är student vid Högskolan i Gävle kan hitta ditt personliga schema via vår schema-app eller via högskolans schemasök på webben.

Schemasök på webben

Du kan söka efter scheman via webben. Du kan exempelvis söka efter kurs- och programscheman, scheman för kurser som givits tidigare år eller bokningar gjorda i en viss lokal.

Vad betyder teckensträngen?

Den långa rad av bokstäver och siffror som du får fram när du söker efter ett schema är en kursnyckel och består av en kombination av kurskod, anmälningskod samt termin som kursen startar eller startade.

Textruta med information om kursen Algebra och geometri

Exempel på kursnyckel

I bilden ovanför ser du exempel på hur kursnyckel kan se ut. Efter den fetmarkerade texten Kurs:

  • MAG031 står för kurskod
  • 18238 står för anmälningskod
  • 23- står för de sista siffrorna i årtal, det vill säga 2023.

Boka grupprum eller se schema via appen

I Kronox-appen kan du söka fram schema för kurs, program, lokal eller signatur (lärare). Sök fram ditt schema och spara det i appen, för att enkelt komma åt det nästa gång.

I appen kan du även boka grupprum för studenter.

Appen finns på svenska och engelska och du laddar ner den gratis från Itunes App Store eller Google Play.

Appen är utvecklad av Högskolan i Borås.

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)