Övriga utlandsaktiviteter

Det finns många sätt att få internationella inslag i sin utbildning. Utöver utlandsstudier via Högskolans utbytesprogram eller på egen hand, finns det till exempel möjlighet att göra sin praktik utomlands.

Gör din praktik (VFU) utomlands

Du som läser till sjuksköterska, socionom eller lärare kan göra en praktikperiod (verksamhetsförlagd utbildning, VFU) utomlands. För mer information kontakta respektive kontaktperson.

 

Jobb, praktik och språkkurser utomlands

Praktik & jobb

Faculty of Sciences of Universidade de Lisboa, internship opportunities (Erasmus)

iAgora - Internship databse

Jobs in Berlin

Malta - praktik och studier

Paid professional hotel internships on the exclusive European Island, Malta

Praktik i Hong Kong

Praktik i Brno, Tjeckien

Praktik i USA

Praktikplatser i Spanien

Spain Internship

Praktikplats Sri Lanka

SACC - USA

Stage Internship Malta

Praktik Erasmus+ Internship i Italien

Utlandspraktik hos Svalorna Latinamerika HT 2020, sök innan 30/4

Språkkurser och andra kurser utomlands

Bordeaux Visiting Research Projects, Frankrike

English School, London

Haaga-Helia Summer School Programme in July-August 2020

International Summer University, Osnabrück, Germany, 11 July - 31 July 2020

Learn Spanish, INEPAS, Guatemala

Ljubljana Summer School 2020

Munich University of Applied Sciences Summer school Business & Engineering

Paris Summer School

Spanish Language School, Instituto Hispánico de Murcia

Spanska kurser, Academia Iria Flavia

Study in Asia

Summer School of Economics and Business 2020, Madrid

Summer school “Recent developments on financial crime, corruption and money
laundering”
, 6-11 July 2020, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Summer School 2020 University of Milano-Bicocca

Tyska i praktiken - språkstudier kombineras med 4 månaders praktik på ett tyskt företag

Summer School Munich University of Applied Science 2020

Stipendier

European Funding Guide

Japanstipendier / Japanstiftelsen

Scholarship Certificate Program -IBS Americas

Sverigekredits stipendium för utlandsstudier 2020

Swedish Chamber of Commerce

Sweden Japan Foundation Scholarships

SWEA, Swedish Women’s Educational Association International, Inc.,

Publicerad av: Bojana Simsic Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-03-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)