Sök

Sök till utbytesstudier!

Att åka utomlands som utbytesstudent innebär att du åker till ett av de lärosäten som vi har utbytesavtal med. Här kan du läsa om hur du ansöker, behörighetskrav och hur urvalet går till.

Ansökan till utbytesstudier

Ansökan till våra utbytesprogram görs via ett webbformulär. Formuläret publiceras när ansökan är öppnar, vilket normalt är cirka en månad innan den sista ansökningsdagen.

Ansökan för kommande läsår är nu stängd. Eventuellt öppnas en nu ansöka inför våren 2023 under hösten. För mer information var god kontakta International Office.

Ansökan till utbytesstudier 2022/2023

Behörighetskrav för utbytesstudier

För att du ska kunna ansöka om utbytesstudier ska du uppfylla följande behörighetskrav.

  • Du ska vara registrerad på ett program och ha läst minst ett år på programmet.
  • Minimikrav är att du i genomsnitt har klarat 45 högskolepoäng (75%), per läsår inom ditt program, då du skickar in ansökan till utbytesstudier.
  • Utbytesstudier sker främst 4e eller 5e terminen på Kandidat nivå. På Master nivå, termin 3.
  • Du ska ha goda kunskaper i undervisningsspråket (engelska).

Så här går urvalet till

Du som sökt och uppfyller behörighetskraven ska tilldelas en utbytesplats så länge det inte är konkurrens om platserna. Om flera sökande har sökt samma utbytesplats gäller följande:

  1. Studenter som inte har fått en utbytesplats tidigare genom Högskolan i Gävle ska prioriteras.
  2. Antalet avklarade poäng inom programmet vid ansökningstillfället ska vara utslagsgivande.
  3. Medelbetyget på avklarade kurser inom programmet vid ansökningstillfället ska vara utslagsgivande.

Om du blir erbjuden en utbytesplats får du besked via e-post från International Office.

Tillgodoräkna dina utlandsstudier

Viktigt att veta är att du kan tillgodoräkna dig dina utlandsstudier i din utbildning och detta gör du själv i Ladok. Mer information om hur du tillgodoräknar dina studier finns här.

Finansiering av utlandsstudier

När du åker som utbytesstudent har du samma rätt till studiemedel som när du studerar i Sverige. På csn.se/utomlands kan du läsa mer om studiemedel vid utlandsstudier.

För Erasmus+ och Linnaeus-Palme utbyten, finns det stipendier för studenter som åker utomlands inom programmet för första gången.

Om du åker till ett land som kräver visum betalar du själv för visumkostnaden. Beloppet varierar från land till land.

Försäkring för utbytesstudenter

Högskolan i Gävle har tecknat en samlingsförsäkring via Kammarkollegiet för alla studenter som åker utomlands inom Högskolans utbytesavtal. Försäkringen heter Student UT och är gratis för dig som åker på utbyte eller utlandspraktik i Högskolans regi.

OBS: Försäkringen gäller inte i de länder där UD avråder från alla resor, även om avrådan enbart gäller ett specifikt område i landet.

Försäkringen kommer att gälla i länder där avrådan från UD finns för icke nödvändiga resor. Vilka länder som UD avråder från alla resor till framgår av UD:s hemsida.

https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

Publicerad av: Bojana Simsic Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-08-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)