Gå till eugreenalliance
Sök

Erasmus+ praktik och stipendium

Erasmus+ praktik och Erasmus+ praktikstipendium ger dig möjlighet att praktisera på ett företag, i en organisation eller på ett lärosäte i ett annat europeiskt land, under eller efter din utbildning.T ex kan praktiken vara VFU, ske under sommaren, under examensarbetet eller efter utbildningen.

Vad är Erasmus+ praktik och Erasmuspraktik och stipendium?

Erasmus+ praktik ger dig är en möjlighet att få arbetslivserfarenhet utomlands. Du kan genom praktisera på ett företag eller organisation i något av de länder som ingår i Erasmus+.
Precis som för studier gäller att praktiken ska ha relevans för din utbildning. Du ansvarar själv för hitta en praktikplats som sedan måste godkännas av ditt universitet eller högskola.

Du får ett Erasmus+ praktikstipendium för att praktisera en period på 2 till 12 månader under eller efter studier. Du kan också söka Erasmus+ praktikstipendium om du planerar att göra ditt examensarbete på ett företag i ett annat europeiskt land.

Alla kan ansöka om Erasmus+ praktik

För att kunna söka Erasmus+ praktik ska du:

  • vara student på Högskolan i Gävle.
  • studera med avsikt att ta ut en examen inom grund- eller forskarutbildning.
  • vill samla material till sitt examensarbete utomlands eller vill göra sitt examensarbete utomlands.
  • ha ordnat en praktikplats som har relevans till dina studier och som godkänts av ditt lärosäte i något av de länder som ingår i Erasmus+
  • Nyutexaminerade studenter kan delta, om de har ansökt innan de tagit ut sin examen och praktiken genomförs inom högst ett år efter att de tagit sin examen

Praktiken kan göras när som helst under dina studier, vilket innebär att du kan även göra praktiken under sommaren. Det finns också möjlighet att genomföra praktiken inom ett år efter avslutad utbildning.

Om praktiken sker under ens studietid kan praktiken kan tilläggas i ens examen.

Du kan söka och beviljas Erasmus+ flera gånger. Du kan dock maximalt delta i totalt 12 månaders studier och/eller praktik per utbildningsnivå. Det vill säga 12 månader för kandidatnivå, 12 månader för masternivå och 12 månader för doktorandnivå.

Så här söker du Erasmus+ praktikstipendium

Praktikplatsen måste vara ordnad och godkänd av International Office/din akademi innan du gör din ansökan.

Så här ansöker du steg för steg

Mer information om Erasmus+ praktik och Erasmus+ praktikstipendium

Finnansieras av EU
Erasmus+ logga

 

 

 

 

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-09-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)