Erasmus+ praktik

Erasmus+ praktik är ett utbytesprogram som ger dig möjlighet att praktisera på ett företag, i en organisation eller på ett lärosäte i ett annat europeiskt land. På den här sidan hittar du information om hur du gör för att kunna åka på Erasmus+ praktik.

Vad är Erasmus+ praktik?

Erasmus+ praktik är en möjlighet att få arbetslivserfarenhet utomlands. Du kan genom Erasmus+ praktisera på ett företag eller organisation i något av de 33 länder som ingår i Erasmus+. Precis som för studier gäller att praktiken ska ha relevans för din utbildning. Du ansvarar själv för hitta en praktikplats som sedan måste godkännas av ditt universitet eller högskola. Du får ett stipendium för att praktisera en period på 2 till 12 månader. För att uppfylla kravet för stipendium måste en praktikperiod för en student var i minst 60 dagar. Du kan också söka Erasmus+ praktikstipendium om du planerar att göra ditt examensarbete på ett företag i ett annat europeiskt land.

Vem kan ansöka om Erasmus+ praktik?

För att kunna söka Erasmus+ praktikstipendium ska du:

  • vara student på Högskolan i Gävle eller något annat lärosäte i Sverige.
  • studera med avsikt att ta ut en examen inom grund- eller forskarutbildning.
  • ha ordnat en praktikplats som godkänts av din akademi (den ska vara relevant för din utbildning) i något av de 33 länder som ingår i Erasmus+. 

Praktiken behöver inte räknas in i din utbildning utan du kan välja att göra praktiken utöver dina studier. Praktiken kan göras när som helst under året. Det finns också möjlighet att genomföra praktiken inom ett år efter avslutad utbildning, så länge du inte har tagit ut din examen.

Du kan söka och beviljas Erasmusutbyte flera gånger. Du kan dock maximalt delta i totalt tolv månaders utbyte (studier och/eller praktik) per utbildningsnivå. Det vill säga tolv månader för kandidatnivå, tolv månader för masternivå och tolv månader för doktorandnivå.

Så här söker du Erasmus+ praktik

Praktikplatsen ordnar du själv genom att kontakta ett företag, en organisation eller ett lärosäte där du vill praktisera. När praktikplatsen är godkänd av din akademi kan du söka stipendium för Erasmus+ praktik.

Vårens ansökningsperiod öppnar den 1 april, sista ansökningsdag 1maj, 2019.

Gör så här - steg för steg

  1. Välj ut företag, organisationer eller lärosäten där du skulle vilja praktisera. Stora företag och organisationer utlyser ofta ”Internships/Traineeships/Student Projects” på sina webbplatser och det finns flera sökdatabaser som du kan använda dig av. Du kan till exempel leta efter praktikplatser på  Erasmusintern Go Overseas  Spain Internship Praxis Erasmus Internships & Placements
  2. Kontrollera med din akademi att de praktikplatser du är intresserad av skulle godkännas. Gör detta innan du börjar söka för att spara tid.
  3. Skicka iväg en ansökan till de praktikplatser du fått godkända av din akademi. De flesta praktikplatser önskar personligt brev, CV och betyg vid ansökan.
  4. Ladda ner "Confirmation of traineeship". Detta intyg ska fyllas i av dig, praktikplatsen och din akademi, samt signeras och stämplas av praktikplatsen och din akademi. Skicka dokumentet till Internationella sekretariatet via e-post till studentcentrum@hig.se.
  5. Ansök om stipendium för Erasmus+ praktik via vårt webbformulär. Notera att webbformuläret fylls i först efter att praktikplatsen är ordnad och godkänd.
  6. Du får besked via e-post om du blivit beviljad stipendium för Erasmus+ praktik eller inte inom ett par veckor efter sista ansökningsdag.

Webbformulär Erasmus+ Praktik

Ansökningsperioden öppnar den 1 oktober,  2019.

Sista ansökningsdag 1 november, 2019

Confirmation of traineeship

Kontakt

Anna Hansson, Internationell koordinator
Telefon: 026-64 85 00
E-post: studentcentrum@hig.se
Rum: 22:316

Publicerad av: Joelin Quigley Berg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-11-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)