Gå till eugreenalliance
Sök

FAQ utlandsstudier

Som student vid Högskolan i Gävle finns flera alternativ att spendera delar av din studietid utomlands. Högskolan erbjuder utbytesstudier, fältstudier eller praktik. Du kan också själv ordna med utlandsstudier. På den här sidan har vi samlat det vanligast förekommande frågorna rörande utlandsstudier.

Högskolan i Gävle erbjuder följande utlandsmöjligheter:

Du kan också själv studera utomlands som så kallad free mover, det innebär att du själv ordnar med platsen. Notera att det då är det inte säkert att kurserna kan tillgodoräknas i din examen.

OBS Minor Field Studies (MFS) har tyvärr avvecklas och inte går söka till.

Kan jag studera utomlands?

Beroende på vilket program du läser finns olika möjligheter. Utbytesstudier via avtal kan sökas inom flera ämnesområden och till olika länder. Erasmuspraktiken erbjuds till alla som har avsikt att ta ut en examen och vill bl a skriva sitt examensarbete utomlands.

Vad innebär utbytesstudier via avtal?

Det innebär att Högskolan har ett avtal med det utländska universitetet. Du behöver då inte betala terminsavgift och ofta ingår ett stipendium. Dessa avtal gäller för programstudenter.

Vilka program har utbytesstudier via avtal?

Utbytesstudier erbjuds vid vissa program. Läs mer om vilka program som har utbytesstudier.

Kan jag åka utomlands även om mitt program inte har utbyte via avtal?

Det finns så kallade övergripande avtal som kan sökas om kriterierna uppfylls. Högskolan har avtal med universitet i Japan, Kanada och Sydkorea. För mer information kontakta International office. Du kan också själv ordna dina studier utomlands, så kallad free mover.

Om jag åker som free mover, kan jag tillgodoräkna mig studierna i min examen?
Var kan jag studera, praktisera eller göra fältstudier genom Högskolan i Gävle?

Du kan studera inom Europa, Asien, Nordamerika och Sydamerika på de universitet som Högskolan har avtal med. Erasmuspraktiken kan göras i EU-länder samt i Island, Liechtenstein Nordmakedonien, Norge, Serbien, Schweiz och Turkiet.

När kan jag åka utomlands på utbyte, fältstudier eller praktik?

Utbytesstudier sker oftast femte terminen, men ibland finns möjlighet att åka termin fyra. Erasmuspraktiken genomförs under studietiden, sommarlovet eller inom 1 år efter avslutade studier. Fältstudier kan göras genom Erasmuspraktiken t ex som en del av examensarbete.

Hur lång tid kan jag studera utomlands?

Utbytesstudierna är oftast en termin, men ibland finns möjlighet att åka två terminer.

Hur länge kan jag göra praktik via Erasmus?

Praktiken kan vara mellan 2–12 månader.

Kan jag tillgodoräkna mig mina studier eller praktik utomlands i utbildningen?

Ja, om de ingår i din studieplan.

Behöver jag betala terminsavgiften utomlands?

Om du åker via Högskolans avtal så behöver du inte betala terminsavgiften.

Kan jag få stipendium?

När du åker på utbytesstudier via t.ex. Erasmus+ så får du ett stipendium. Storleken kan variera men 2021 var summan mellan 360–460 euro/månad. Vid praktik via Erasmus är stipendiet mellan 555–615 euro/månad.

Extra medel finns att söka för studenter med barn och studenter med funktionshinder.

Vad är det för behörighetskrav?

Kraven för att studera, praktisera eller göra fältstudier utomlands varierar.
Här kan du läsa mer om behörighetskrav för:

Hur fungerar det med bostad? Ordnar jag det själv eller är det skolan som ordnar med boende?

Vid utbytesstudier ska mottagande universitetet hjälpa till att hitta bostad. Vid fältstudier och praktik ordnar du bostad själv.

Kan jag få CSN när jag åker utomlands?

Utbytesstudier och Erasmuspraktik är CSN-berättigande. Dock ska du alltid kolla med CSN om regler och hur du kan ansöka om utökad CSN om du vill.

När kan jag söka för att åka utomlands?

Ansökningsperioden för kommande läsår för utbytesstudier och Erasmuspraktiken öppnar 1 februari.

Kan jag söka stipendier på hösten?

Ja, om det finns stipendier kvar till kommande vårtermin. En ny ansökningsomgång utlyses då och den öppnar 1 september.

Var hittar jag mer information och ansökningsformuläret?
Publicerad av: Bojana Simsic Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-09-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)