Sök

Minor Field Studies (MFS)

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program som ger möjlighet att göra en 8-10 veckor lång fältstudie i ett låg- och medelinkomstland för att samla in material till ett examensarbete.

Studenter som har beviljats MFS-stipendium, 27.000 kr, kan på plats i ett utvecklingsland, samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för kandidat-, magister- eller masterexamen. I minst åtta veckor kan man studera frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land man åker till.

MFS-uppsatsen ska anknyta till den internationella utvecklingsprocessen, det vill säga belysa aspekter inom humaniora-samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik eller medicin som är av betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling.

Antal stipendier: 9st

Ansökan och kriterier för MFS

Vart kan du söka och åka på MFS?

Det är möjligt att göra MFS i ett flertal olika låg- och medelinkomstländer runt om i världen. I länken hittar du alla länder som är giltiga för MFS.

Du kan på egen hand eller med hjälp av lärare hitta passande organisation, företag eller lärosäte där du kan utföra dina fältstudier.

Exempel på organisationer som du kan kontakta om potentiella projekt för MFS:
SASUF - South Africa - Sweden University Forum
WANGO - The World Association of Non-Governmental Organizations

Minor Field Studies - Ett minne för livet. Studenter från Örebro universitet berättar om sina upplevelser av Minor Field Studies utomlands.

Studenter på fältstudie

Två av högskolans studenter på fältstudie

Publicerad av: Bojana Simsic Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-08-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)