Gå till eugreenalliance
Sök

Erasmus+

Erasmus+ ger dig möjlighet att studera utomlands eller/och ha utlandspraktik i två till tolv månader. Programmet finansieras av Europeiska kommissionen. I Sverige är det Universitets- och högskolerådet som ansvarar för Erasmus+ tillsammans med de universitet och högskolor som deltar i programmet.

Erasmus

Att söka Erasmusstipendium

Utbytesstudier
Högskolan i Gävle har utbytesavtal med över 70 universitet i Europa inom Erasmus.
I de flesta fall är avtalen ämnesbestämda vilket göra utbytesmöjligheterna varierar från program till program. För att kunna söka stipendium för studier med Erasmus+ måste du ha läst minst ett år på högskolenivå.

Upplev Europa samtidigt som du studerar - det berikar dig och din utbildning! Hitta din plats! Utbytesplatser under 2022/2023

Erasmuspraktiken
Erasmus+ praktik och Erasmus+ praktikstipendium ger dig möjlighet att praktisera på ett företag, i en organisation eller på ett lärosäte i ett annat europeiskt land, under eller efter din utbildning. Läs mer om Erasmuspraktiken

Kurser och tillgodoräknande vid utbytesstudier

Studierna bedrivs på liknande villkor som för de inhemska studenterna och du får tillgodoräkna dig kurserna som en del av din svenska utbildning, under förutsättning att du har klarat av dina studier. Universitet i många länder erbjuder kurser på engelska.

Du får stipendium

Som Erasmusstudent får du ett stipendium från Högskolan i Gävle. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, men det är inte heltäckande.
Storleken på utbytesstipendiet varierar mellan 360 och 460 euro per månaden och
summan på stipendiet för Erasmuspraktik varierar mellan 555 och 615 euro per månad.

Om det inte finns några stipendier kvar kan utbytesstudier och praktiken fortfarande genomföras, sk Zero Grant det vill säga Erasmus utan stipendiet.

När du åker som utbytesstudent har du samma rätt till studiemedel som hemma. På CSN:s webbsida kan du läsa mer om studiemedel.

Erasmus+ app

Du som åker på Erasmus+ ska använda Erasmus+ appen. Appen är en mobilapplikation som ska hjälpa studenter med mobilitetsprocessen.

Lär dig mer om appen och ladda ner den på Erasmus+ App & Erasmus+ App Guide Pdf, 7 MB.

Språktest

Innan du åker ut kommer du att få genomföra ett test i det språk som du kommer att använda under din studie- eller praktikperiod utomlands. Om du efter testet känner att du kan behöva förbättra dina språkkunskaper så finns det möjligheter att få hjälp med det. Ett språktest kommer också att genomföras efter din studie- eller praktikperiod. Läs mer om det här: Erasmus+ language test

Att söka extramedel vid funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som innebär att du behöver extra hjälpmedel i någon form för att ha möjlighet att åka ut på Erasmusutbyte har du möjlighet att få ett extra bidrag för att täcka kostnaderna för detta. Vänd dig till International Office för att få mer information och hjälp med din ansökan.

Att söka extramedel till studenter med barn

Studenter som reser med barn kan från och med 2018 få ett tillägg på 200 euro per månad för att åka på utbyte för studier eller praktik.Vänd dig till International Office för att få mer information och hjälp med din ansökan.

Green Erasmus - Grön hållbarhet

Miljömässigt hållbara projekt är en av Erasmus+ fyra prioriteringar för programperioden från 2021. Bestäm om du vill resa hållbart till din studiedestination och därmed söka ett resebidrag på 50 EUR extra på ditt stipendium om du reser med tåg, buss eller bilpool. Majoriteten av resan ska vara hållbar.

Vad kan du som student göra för att ditt utbyte ska bli så grönt som möjligt? Vi har samlat information, tips och länkar som du kan använda som stöd.
Green Erasmus
Grön hållbarhet


Mer information om Erasmus+:
Erasmus+ studera utomlands (studera.se)

 

Erasmus logga


 Publicerad av: Bojana Simsic Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-08-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)