Sök

Linnaeus-Palme

Spännande utbyten i hela världen med Linnaeus-Palme – ett utbytesprogram där svenska universitet och högskolor samarbetar med universitet i utvecklingsländer.

Vad innebär Linnaeus-Palme för dig som student?

Ett utbyte inom Linnaeus-Palme ger dig en meriterande utbildning med internationell erfarenhet. Det breddar din kompetens genom tillgång till andra kunskaper, erfarenheter, traditioner och sätt att lösa problem. Du får möta lärare och studenter inom samma ämnesområde, men med en helt annan kulturell bakgrund och akademisk tradition. Det ger dig också möjlighet att dela med dig av dina egna kunskaper och knyta kontakter. Ett ömsesidigt utbyte.

Utbytet är en del av din akademiska utbildning och studierna utomlands ska därför tillgodoräknas efter att du kommit tillbaka till Sverige. Tiden för utlandsvistelsen är minst 12 och högst 40 veckor och du får ett stipendium som baseras på utbytesperiodens längd.

Kurser och tillgodoräknande

Studierna bedrivs på liknande villkor som för de inhemska studenterna och du får tillgodoräkna dig kurserna som en del av din svenska utbildning, under förutsättning att du har klarat av dina studier. Universitet i många länder erbjuder kurser på engelska.

Vad krävs för att söka?

För att kunna ansöka om att delta i ett utbyte inom Linnaeus-Palme ska du

  • studera vid Högskolan i Gävle.
  • ha minst ett års högskolestudier bakom dig före avresa.
  • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige (studenter från övriga Norden, som inte är svenska medborgare, ska ha varit folkbokförda i Sverige i minst ett år före avresan).

Stipendiebelopp

Stipendiebeloppet står under projekten ovan. Stipendiet är inte avsett att täcka alla utgifter under tiden utomlands, utan behöver kompletteras med till exempel studiemedel från CSN.

Publicerad av: Bojana Simsic Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-11-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)