Minor Field Studies (MFS)

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program som ger möjlighet att göra en 8—10 veckor lång fältstudie i ett utvecklingsland för att samla in material till ett examensarbete.

Studenter på fältstudie

Två av högskolans studenter på fältstudie

Studenter som har beviljats MFS-stipendium kan, på plats i ett utvecklingsland, samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för kandidat-, magister- eller masterexamen. I minst åtta veckor kan man studera frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land man åker till.

MFS-uppsatsen ska anknyta till den internationella utvecklingsprocessen, det vill säga belysa aspekter inom humaniora-samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik eller medicin som är av betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling.

Publicerad av: Joelin Quigley Berg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-09-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)