Studieintyg

Ett studieintyg visar dina studieresultat, att du är, kommer vara eller har varit registrerad på kurser vid Högskolan i Gävle.

Skapa intyg i Studentportalen

Som student kan du själv skapa giltiga och verifierbara intyg via Studentportalen. 

Resultatintyg
Ett resultatintyg innehåller kurser som du har läst och vars resultat har registrerats i Ladok (Högskolans studiedokumentationssystem). Du kan välja mellan att få ett nationellt resultatintyg som innehåller alla de kurser som du har läst eller ett resultatintyg som endast visar de kurser som du har läst vid Högskolan i Gävle. På intyget finns namn, personnummer, kursens eller kursernas benämning, poäng, betyg och betygsdatum. Du kan själv skriva ut verifierbara resultatintyg via Studentportalen.

Registreringsintyg
Ett registreringsintyg innehåller sammanställning över de kurser du är och har varit registrerad på vid Högskolan i Gävle. Du kan själv skriva ut ett verifierbart registreringintyg via Studentportalen.

Intyg över förväntat deltagande
Ett intyg över förväntat deltagande visar att du är antagen och förväntas delta i kurser som ges vid Högskolan i Gävle. Du kan själv skriva ut ett intyg över förväntat deltagande via Studentportalen.

Om du inte längre är student hos oss och inte har inloggningsuppgifter till Studentportalen så kan du mejla oss på studentcentrum@hig.se.

Publicerad av: Joelin Quigley Berg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-02-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)