Studieintyg

Ett studieintyg visar dina studieresultat, att du är, kommer vara eller har varit registrerad på kurser vid Högskolan i Gävle.

Skapa intyg i Ladok

Som student kan du själv skapa giltiga och verifierbara intyg i Ladok. Nedan ser du vilka olika typer av intyg du kan skapa vi Ladok.

Resultatintyg
Ett resultatintyg innehåller kurser som du har läst och vars resultat har registrerats i Ladok (Högskolans studiedokumentationssystem). Du kan välja mellan att få ett nationellt resultatintyg som innehåller alla de kurser som du har läst eller ett resultatintyg som endast visar de kurser som du har läst vid Högskolan i Gävle. På intyget finns namn, personnummer, kursens eller kursernas benämning, poäng, betyg och betygsdatum.

Registreringsintyg
Ett registreringsintyg innehåller sammanställning över de kurser du är och har varit registrerad på vid Högskolan i Gävle.

Intyg över förväntat deltagande
Ett intyg över förväntat deltagande visar att du är antagen och förväntas delta i kurser som ges vid Högskolan i Gävle.

Inte längre student på Högskolan i Gävle

Om du inte längre är student hos oss och önskar ett intyg kan du mejla oss på studentcentrum@hig.se. Ange typ av intyg, personnummer och adress.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-01-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)