Studieplatser och grupprum

På Högskolan i Gävle vill vi skapa en god studiemiljö för dig som student genom att erbjuda olika slags miljöer för olika behov. Runt om på campus finns ett stort antal studieplatser, grupprum och datorsalar.

Studieplatser

I biblioteket finns ett stort antal studieplatser. Utöver det så finns det öppna studieplatser på nästan alla plan i högskolans byggnader. Använd gärna platserna på plan 3 eller 5 om du vill sitta mer ostört.

Tyst läsmiljö

På entréplanet i biblioteket finns en så kallad tyst läsesal. Den tysta läsesalen är för dig som vill arbeta ostört. I den tysta läsesalen gäller särskilda regler, du får till exempel inte prata eller äta i salen. Grundregeln är att det ska vara helt tyst i den tysta läsesalen.

Grupprum i biblioteket

I biblioteket finns såväl bokningsbara grupprum som icke-bokningsbara. De bokningsbara grupprummen bokas via systemet Kronox, via webben eller appen.

Övriga grupprum

Utöver grupprummen i biblioteket finns ett antal grupprum i trapphusen i hus 11, 31 och 51. Grupprummen i hus 11 och 31 är inte bokningsbara, där kan ni själva gå in och sätta er om de är lediga, precis som vilken studieplats som helst i korridorerna.

Grupprummen i trapphusen i hus 51 är bokningsbara för lärare, men är de lediga så är det fritt fram för studenter att gå in och sätta sig. På rumsskylten finns en QR-kod, där du med hjälp av din smartphone kan kolla om rummet är bokat.

Datorsalar

Som student på Högskolan har du tillgång till flera allmänna datorsalar. För att komma in i salarna använder du ditt HiG-kort. Datorsalarna finns i följande hus:

Hus 11
11:115, 11:116, 11:117, 11:121, 11:122, 11:216, 11:217 och 11:518

Hus 31
31:115 och 31:116

Hus 51
51:113, 51:114 och 51:115

Hus 99
99:518 och 99:520

Karta över campus

Vissa av salarna är undervisningssalar och kan tidvis vara bokade av lärare. Bokningar framgår av QR-koden på rumsskylten.

Det finns även studentdatorer i biblioteket.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-12-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)