Föreläsningar i studieteknik

För att du på bästa sätt ska komma igång med dina studier erbjuder Högskolan i Gävle föreläsningar i studieteknik i samband med terminsstarten. Föreläsningarna syftar till att ge dig som student praktiska verktyg för ditt lärande. En god studieteknik gör dessutom studierna roligare.

Bli mer effektiv i dina studier

Undervisningen består av en föreläsning på cirka tre timmar som ges vid  tre olika tillfällen under terminen. Ingen anmälan krävs och du väljer det tillfälle som passar dig bäst. Vissa kurser och program har dessa föreläsningar schemalagda - och då går du företrädes vis på den tiden.

Att läsa för att förstå samt få balans i livet

Föreläsningen tar upp högskolan som organisation och system, att gå från att vara ’elev’ till ’student’, olika former av kunskap och olika sätt att lära, yt- respektive djupinriktat lärande. Konkreta tips och idéer ges kring att planera sina studier, hur man läser kurslitteratur, antecknar, motiverar sig, hanterar stress, stöd som finns tillgängligt samt hur man undviker fusk och plagiat.

Föreläsningen ges inte på vårterminen, men en inspelad föreläsning finns att ta del av.

Tillfälle 1

Datum:
Plats:
Tid:

Tillfälle 2

Datum:
Plats:
Tid:

Bra kurslitteratur i ämnet

Angelöw, B. (2003). Konsten att lyckas med sina studier. Stockholm: Natur och kultur.

Bergman, M. & Israelsson, B.-M. (2015). Att studera på högskolan : studieteknik, motivation och inspiration. Lund : Studentlitteratur.

Kontakt

Göran Fransson, universitetslektor i didaktik och docent i pedagogik

E-post: goran.fransson@hig.se
Telefon: 026-64 86 39

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-09-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)