Studieuppehåll och avbrott

Ett studieuppehåll innebär att du gör ett uppehåll i programstudierna under en bestämd tid som har beviljats av Högskolan. Du behåller då din plats på programmet och har platsgaranti till terminen efter ditt studieuppehåll, förutsatt att Högskolan i Gävle fortfarande erbjuder den utbildningen. Om du gör ett uppehåll i studierna utan att meddela det till Högskolan anses du ha avbrutit dina studier.

När kan du ansöka om studieuppehåll?

Högskolan i Gävle beviljar studieuppehåll:

  • tidigast efter en termins studier på ditt program
  • bara om du är registrerad på första terminens alla kurser
  • för högst två terminer i taget
  • för maximalt totalt 4 terminer under ett utbildningsprogram
  • inte för del av en termin
  • inte för fristående kurser.

Om du redan är registrerad på en programkurs under innevarande termin behöver du inte ansöka om studieuppehåll för den terminen.

Rutiner och regler för studieuppehåll är under revidering.

Kontakta studentsupport@hig.se om du vill ha mer information.

Ansökan om studieuppehåll

Du ansöker om studieuppehåll genom att fylla i blanketten "Ansökan om studieuppehåll". Ansökan för höstterminen lämnar du in tidigast den 15 april och ansökan för vårterminen tidigast den 15 oktober. Du har möjlighet att slutföra påbörjade kurser inom programmet under ditt studieuppehåll, ta då kontakt med din akademi. För studieplanering vänligen ta kontakt med ansvarig utbildningsledare.

Återuppta studierna

Du har eget ansvar att anmäla dig till de programkurser som hör till den termin som du har meddelat att du ska återuppta dina studier. Om du inte anmäler dig i tid riskerar du att förlora din studieplats. Sista anmälningsdagen för höstterminens kurser är den 15 april och sista anmälningsdagen för vårterminens kurser är den 15 oktober.

Avbryta studierna helt

Om du inte avser återuppta dina studier på programmet ska du anmäla ett studieavbrott genom att lämna in blanketten ”Anmälan om studieavbrott”.

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-10-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)