Gå till eugreenalliance
Sök

Studieuppehåll

Ett studieuppehåll innebär att du gör ett uppehåll i programstudierna under en bestämd tid som har beviljats av högskolan. Du behåller din plats på programmet och har platsgaranti till terminen efter att ditt studieuppehåll tar slut, förutsatt att Högskolan i Gävle fortfarande erbjuder den utbildningen. Om du gör ett uppehåll i studierna utan att meddela det till högskolan anses du ha avbrutit dina studier.

Vad är ett studieuppehåll?

Så här definierar Universitets- och högskolerådets författningssamling ett studie­uppehåll:

3 § Med studieuppehåll avses ett uppehåll i studierna som anmälts till högskolan av studenten.

4 § Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmakts­anställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

5 § Högskolans beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Ett beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll får förenas med villkor om anmälan inför den tidpunkt då studierna ska fortsätta.

Föreskrifter om ändring i Universitets- UHRFS 2016:1 och högskolerådets föreskrifter (UHRFS2013:3) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll

När kan du ansöka om studieuppehåll?

Högskolan i Gävle kan bevilja studieuppehåll:

  • endast för programstudier
  • efter att du har påbörjat dina studier
  • om du är registrerad i ladok och har påbörjat en utbildning kan du ansöka om studieuppehåll
  • för en eller max två terminer i taget.

Kontakta studentsupport@hig.se om du har frågor angående studieuppehåll. Kontakta studievägledningen om du är osäker på om du ska ta ett studieuppehåll.

Ansökan om studieuppehåll

Du ansöker om studieuppehåll genom att fylla i webbformuläret "Ansök om studieuppehåll på program". När du ansöker om uppehåll är det viktigt att du tänker på att komma tillbaka till studierna efter uppehållet enligt hur din studieplan ser ut och att du uppfyller behörighetskraven för de kurser som ska läsas den termin då studierna återupptas. För studieplanering vänligen ta kontakt med ansvarig utbildningsledare för ditt program. Beslut på ansökan skickas till den sökande inom 2-3 veckor.

Slutföra påbörjade kurser

Du har möjlighet att slutföra påbörjade kurser (så kallade rester) inom programmet under ditt studieuppehåll, ta då kontakt med oss på studentsupport@hig.se

Du kan inte registrera eller omregistrera dig på kurser inom programmet under ditt studieuppehåll.

Återgå till studierna

Du har ett eget ansvar att anmäla dig till de aktuella programkurser som hör till den termin som du har fått beviljad platsgaranti att börja studera igen. Anmälan görs via antagning.se senast 15 april för höstterminen och 15 oktober för vårterminen.

Om du redan varit registrerad på en kurs och tagit poäng på den så ska du fylla i och skicka in en ansökan om omregistrering till oss.

Information om kursregistrering och omregistrering på kurs

Om du inte återupptar dina studier enligt ditt beviljade studieuppehåll så riskerar du att förlora din studieplats.

Avbryta programstudierna helt

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-01-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)