Gå till eugreenalliance
Sök

Anpassad tentamen

Om du har en funktionsnedsättning och ett beslut om pedagogiskt stöd så finns det möjlighet att få en anpassad tentamen. Exempel på stöd kan vara förlängd tentamenstid eller att få skriva tentamen i en mindre sal.

Beslut om pedagogiskt stöd

För att ha rätt till en anpassad tentamen krävs att du har en funktions­nedsättning och ett beslut om pedagogiskt stöd. Du ansöker om pedagogiskt stöd via det nationella systemet Nais. Beslut om pedagogiskt stöd utfärdas sedan av Högskolans samordnare för studenter med funktions­nedsättning. Klicka på länken nedan för att ansöka om pedagogiskt stöd. Om du redan har fått ett beslut om pedagogiskt stöd kan du gå vidare och läsa under steg 1, 2 och 3.

Ansök om att få ett beslut om pedagogiskt stöd

1. När du påbörjar en kurs

När du börjar en ny kurs är det ditt ansvar att i god tid kontakta examinator för att diskutera din kommande tentamen. Ta gärna kontakt och visa ditt "Beslut om pedagogiskt stöd" redan vid kursstarten.

2. Inför att du ska skriva din första tentamen på kursen

Innan du ska skriva din första tentamen fyller du tillsammans med examinator i blanketten "Examinators beslut gällande anpassad tentamen", som du sedan ska lämna till Studentcentrum (i hus 22). Tentamensfunktionen på Högskolan ansvarar för anpassningar av din tentamen eller omtentamen.

Senast 10 dagar före tentamensdagen lämnar du in blanketten, med examinators underskrift, till Studentcentrum (i hus 22). Du kan också skanna in blanketten och skicka den per mejl till: tentamen@hig.se.

Examinators beslut gällande anpassad tentamen Pdf, 275 kB.

3. Anmäl dig till tentamen eller omtentamen

Anmäl dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdagen. Du måste anmäla dig i tid för att få det stöd du behöver. Ska du sitta i mindre sal får du ungefär en vecka innan tentamensdagen ett mejl från oss. Där står det i vilken sal du ska vara.

Vad händer om du lämnar in blanketten för sent?

Då kan vi inte garantera att du får det stöd du behöver.

Hur länge gäller blanketten?

Du behöver bara lämna in en blankett per kurs, även om kursen har flera tentor. Du behöver inte lämna in blanketten en gång till, om du ska skriva en omtentamen.

Blanketten gäller för den här kursen - både ordinarie tentamen och omtentamen.

För dig som läser på distans

  1. Du ansvarar själv för att ta kontakt med Lärcentra för att kontrollera att de kan ge dig den anpassning du behöver.
  2. Lämna in blanketten som vanligt till Studentcentrum, eller mejla den till: tentamen@hig.se
  3. Ansök om tentamen på annan ort via webbformulär.
  4. I fältet ”Övrig information” på webbformuläret ska du skriva att du önskar anpassad tentamen.

OBS! Vi kan bara garantera att du kan få de anpassningar du behöver om du tenterar på campus i Gävle.

Har du frågor om anpassad tentamen?

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring anpassad tentamen: tentamen@hig.se

Kontakt

E-post
studentsupport@hig.se

Telefon 
026-64 81 00

Telefontid
Måndag–torsdag 09.00–10.00
Ingen telefontid 3–28 juli

Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Lena Fernstedt Sidan uppdaterades: 2022-12-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)