Tentamen för student från ett annat lärosäte

Den här sidan vänder sig till dig som läser vid ett annat lärosäte än Högskolan i Gävle, men vill skriva din tentamen i Gävle.

För att vi ska kunna erbjuda dig en tentamensplats krävs att

  • vi har egna tentor samma dag och tid som din tentamen
  • vi har lediga platser kvar i tentamenslokalen
  • du ansöker senast tre veckor före tentadatumet genom att mejla tentamen@hig.se.

I din ansökan ska du lämna uppgifter om

  • dig själv (namn och personnummer)
  • din tentamen (tentamensdag och skrivtid)
  • kontaktperson på ditt lärosäte (namn, mejladress och telefonnummer)

Du ansvarar själv för kontakten med ditt lärosäte och för att få ett godkännande från dem om att du kan skriva din tenta på Högskolan i Gävle.

Sen ansökan kan vara skäl för avslag. Du får besked om beviljad eller avslagen ansökan via mejl.

Att skriva tentamen på Högskolan i Gävle är kostnadsfritt.

Under tentamen skall Högskolan i Gävles tentamensföreskrifter och ordningsregler samt eventuella instruktioner från ditt lärosäte följas.

Publicerad av: Lena Fernstedt Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-04-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)