Tentamensutlämning

När examinator rättat din tentamen och resultatet rapporterats in har du möjlighet att hämta ut din tenta (tidigast 20 dagar efter tentan skrevs). Fram tills att du hämtar ut tentan är dina tentamenssvar en allmän handling och en kopia kan hämtas ut av andra personer. Vill du inte att andra ska få tillgång till dina svar bör du hämta ut din tentamen så snart som möjligt efter att den finns tillgänglig.

Hämta ut din tentamen

Utlämning av en rättad tentamen sker generellt i Studentcentrum, hus 22. Om din kurs ges vid akademin för teknik och miljö så hämtar du din tentamen i hus 12.Tentamina som inte hämtas ut sparas i två helår från skrivdatum och gallras därefter.

För att kunna hämta ut din tentamen behöver du ha med dig legitimation. Du behöver också veta namn och skrivdatum för din tenta.

 Du kan hämta ut din tentamen på ett av följande sätt:

  1. Hämta ut din tentamen själv mot uppvisade av giltig ID-handling. Ange kursbenämning och tentamensdatum. Tentan kvitteras ut tentamen genom att signera kvittenslistan.

  2. Be någon annan hämta din tentamen mot uppvisade av komplett ifylld fullmakt för utlämnande av tentamen. Den som hämtar ut din tentamen ska även visa egen ID-handling samt en kopia av din ID-handling. Personen som kvitterar ut tentamen genom att signera kvittenslistan.

Begäran om att få tentan hemskickad

Om du läser på distans eller inte har möjlighet att komma till Högskolan kan du få din tenta hemskickad. Mejla till studentcentrum@hig.se.

Ange följande i mejlet:förnamn och efternamn

  • namn på tentan och när den skrevs
  • kopia på din ID-handling
  • din adress

Relaterad information

Öppettider tentemensutlämning i Studentcentrum


Måndag - torsdag kl 11.00 - 13.00

Kontakt
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-09-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)