Begäran om kopia av rättad tentamen

Här hittar du information om hur du begär en kopia av en rättad tentamen.

Om du är student vid Högskolan i Gävle kan du begära kopia av din egen eller annan students rättade tentamen genom att fylla i formuläret nedan. Endast en tenta per formulär kan begäras. Om du behöver fler tentamina måste du fylla i formuläret flera gånger.

En rättad tentamen är en allmän handlig fram till dess att studenten har hämtat ut sin tentamen. Du kan därför endast begära kopior på tentor som ännu inte har hämtats ut.

Vi skickar alltid en kopia av den rättade tenta som har högst betyg, av de tentor som inte är uthämtade ännu.

Avgift

Enligt avgiftsförordningen §16, tar Högskolan i Gävle ut en avgift vid begäran om en kopia av en skriven tentamen.  Sidorna ett till nio är gratis. Överstiger handlingen nio sidor tillkommer en avgift. Den totala avgiften för sida 10 är 50 kronor, för varje sida därutöver är avgiften 2 kronor per sida. Avgiften gäller per begärd handling. Försättsblad, frågeformulär och svarsblad ihop betraktas som en handling och delas ej. Fakturan skickas till din folkbokföringsadress.

Läs mer om avgiftsförordningen


Personuppgifter
Här fyller du i dina kontaktuppgifter så att vi kan mejla tentamenssvaren till dig. Alla uppgifter är obligatoriska.
Namn
Personnummer
E-postadress
I och med inskickad ansökan godkänner jag att Högskolan i Gävle fakturerar mig eventuella avgifter för begärd handling enligt avgiftsförordningen. * (obligatorisk)
I och med inskickad ansökan godkänner jag att Högskolan i Gävle fakturerar mig eventuella avgifter för begärd handling enligt avgiftsförordningen.


Att tänka på...

  • Tentamina sparas i två år och gallras därefter.
  • Många studenter vill ha tentamenssvar inför tentamensperioden och att handläggningstiden tyvärr då kan bli något längre.

Kontakta studentcentrum@hig.se vid eventuella frågor och funderingar.

 

Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-08-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)