Omprövning av betyg

Vad gäller vid omprövning och rättning av betyg?

Betyg sätts av examinator efter noggrann bedömning. Det går inte att överklaga examinators beslut om betyg. Däremot finns stöd om rättelse och omprövning av beslut om betyg i förvaltningslagen och högskoleförordningen.

Om du som student vill begära omprövning av betygsbeslut bör du göra det skriftligt och tydligt ange vad som är uppenbart oriktigt. Du uppmanas att göra din begäran om omprövning snarast möjligt. Om du har anledning att tro att omprövning behöver göras för en skriftlig tentamen, kan du begära att få en inskannad kopia av dina tentamenssvar. Det gör du via formuläret "Begäran av kopia av skriven tentamen".

Kopia av tentamenssvar

Om du har anledning att tro att omprövning eller rättelse av dina tentamenssvar behöver göras, kan du begära att få en inskannad kopia av dina tentamenssvar. Det gör du via formuläret "Begäran av kopia av skriven tentamen"

Det blir allt svårare att göra en ny prövning ju längre tiden går, om du hämtat ut tentan eller om tentan gallrats. Av det skälet uppmanas du som vill begära omprövning att göra det så fort som möjligt.

Mer information om dina rättigheter och skyldigheter som student

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-07-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)