Vanliga frågor och svar om tentamen

Frågor om tentamensanmälan

Jag har missat att anmäla mig till tentamen - vad gör jag nu?
Om du ska skriva tentamen på Högskolan i Gävle men missat att anmäla dig får du endast skriva din tentamen i mån av plats. Inga undantag medges från denna regel.

Du skriver upp dig på anmälningslistan för "Ej anmälda studenter" utanför tentamenssalen strax innan tentamen börjar. Tentamensvärdarna meddelar dig om det finns plats eller ej.

Om det finns plats i salen (och tillräckligt många tentor uppkopierade) kan du få påbörja din tentamen när 30 minuter av skrivtiden har passerat. Om det är fullt i salen måste du tyvärr vänta till nästa omtentamenstillfälle.

Väntetiden på 30 minuter kommer sig av att det kan finnas studenter som anmält sig i tid men som kommer försent, t ex på grund av förseningar i allmänna kommunikationer. De har rätt att behålla sin plats i 30 minuter innan vi kan ge platsen till en annan student.

Frågor om legitimation

Vad räknas som giltig legitimation?

  • Svenskt eller internationellt pass (provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation)
  • Svenskt nationellt ID-kort
  • Svenskt körkort
  • Svenskt SIS-märkt ID-kort eller ID-kort utfärdat av statlig myndighet, exempelvis Skatteverket
  • Uppehållstillståndskort (eller bevis om uppehållstillstånd i kombination med pass)

Utländska medborgare kan legitimera sig med pass om det är tydligt och inplastat och har text på engelska, tyska eller franska. För medborgare i Finland och Danmark gäller EU-pass. För medborgare i Norge gäller norskt pass. 

Jag har blivit bestulen på min legitimation - får jag skriva tentan ändå?
En person som har blivit bestulen på eller tappat sin legitimation 1–2 veckor före provdagen, kan mot uppvisande av polisanmälan och personbevis få legitimera sig vid tentamenstillfället.

Giltighetstiden för min legitimation har gått ut - får jag skriva tentan ändå?Legitimation som gått ut accepteras om giltighetstiden gått ut tidigast två månader före provdatum.

Publicerad av: Hanna Tåqvist Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-05-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)