Utbildningsplaner

Utbildningsplanen för ett program innehåller bland annat en beskrivning av programmet och information om mål, undervisning och examination. Den ger också information om vilka kurser som ingår i programmet.

(För utbildningsplaner gällande antagningar före 2007-07-01 kontakta utbildnings- och forskningskansliet.)

Högskoleintroducerande

Design och estetik

Ekonomi

Hälsa och arbetsliv

Kultur och media

Lärare

Teknik, data, samhällsbyggnad

Vård och socialt arbete