Studentportalen

I Studentportalen hittade du tidigare flera webbtjänster för dig som student på Högskolan i Gävle. Du kunde till exempel skapa intyg i Studentportalen. Numera hittar du motsvarande tjänster i Ladok.

Studentportalens tjänster finns i Ladok

Sedan en tid tillbaka är det studiedokumentationssystemet Ladok som är ingången till Högskolans webbtjänster för studenter. I Ladok kan du bland annat se dina studieresultat, registrera dig på kurser och anmäla dig till dina tentor.

Det här kan du göra i Ladok

 • Anmäla dig till tentamen
 • Ansöka om examensbevis
 • Följa dina ärenden (t.ex. examensansökan)
 • Göra tillfällig adressändring
 • Kontrollera studieresultat
 • Kontrollera betyg
 • Registrera dig på kurs
 • Se beslut om tillgodoräknad utbildning
 • Skapa verifierbara intyg
 • Ändra mejladress (ändras då även i Blackboard)
 • Ändra telefonnummer

Studentportalen avvecklas under 2019

Studentportalen kommer att avvecklas under 2019. Den 31 oktober kommer Studentportalen att stänga för gott.

Logga in i Studentportalen

Information om tentor i Studentcentrum

Studentportalen avänds idag endast för att informera om vilka tentor som senast inkom till tentamensutlämning i Studentcentrum. Denna information kommer att spridas på annat sätt när Studentportalen avvecklats.

Mer information om tentamensutlämning

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-06-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)