Examen

När du är klar med dina studier och vill ta ut din examen måste du själv ansöka om den. En examen är ett bevis på att du har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå genom dina studier.

Så här ansöker du om examensbevis

Du ska ansöka om examen hos det lärosäte där du har slutfört din sista kurs. Din ansökan prövas därefter mot nationella och lokala examensregler. På Högskolan i Gävle gör du din ansökan direkt i Ladok.

Om du inte längre har ett aktivt användarkonto vid Högskolan i Gävle kan du skaffa ett Edu-id. Detta använder du sedan för att logga in i Ladok för att ansöka om examen. Istället för "University of Gävle" väljer du då "eduID" i listan över val av lärosäte för att identifiera dig när du loggar in.

Kontrollera alla dina uppgifter innan du ansöker

Innan du ansöker om examensbevis behöver du:

  1. Kontrollera att alla kurser som du vill ha med i din examen är slutrapporterade. Om någon kurs inte är slutrapporterad kontaktar du din akademi och ber dem åtgärda detta.
  2. Kontrollera att dina personuppgifter och e-postadress stämmer i Ladok. Det kan du själv kontrollera i Ladok. Kontakta studentcentrum@hig.se om något är fel. Dina personuppgifter kan inte ändras i efterhand.
  3. Kontrollera noga att ansökan skickas till rätt lärosäte. I dialogrutan för själva ansökan anges i övre vänstra hörnet det lärosäte som ansökan kommer att gå till.

Ditt namn kan inte ändras i ett utfärdat examensbevis

Det tilltalsnamn och efternamn som står i det utfärdade examensbeviset är de namn som överförs automatiskt från Ladok när din examen utfärdas. Innan du ansöker om examensbevis måste du kontrollera att det är rätt namn och rätt stavning av namnen i Ladok. Kontakta studentcentrum@hig.se om något behöver korrigeras. När ditt namn är korrigerat kan du ansöka om examensbevis. Ditt namn kan inte ändras i ett redan utfärdat examensbevis.

På Skatteverkets webbsida kan du kontrollera vilket av dina förnamn som är markerat som tilltalsnamn, och kostnadsfritt ändra det.

Viktig information när du ansöker om magister- eller masterexamen

När du ansöker om någon av Filosofie magisterexamen, Teknologie magisterexamen eller Ekonomie magisterexamen måste du bifoga intyg (om inte uppgifterna redan finns i Ladok) över följande. Se respektive examen.

Filosofie magisterexamen
Tidigare kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng.

Teknologie magisterexamen
Tidigare kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng. Tidigare studier inom något av, eller båda, huvudområdena matematik eller tillämpad matematik om minst 30 högskolepoäng.

Ekonomie magisterexamen
Tidigare kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng. Tidigare studier inom huvudområdet nationalekonomi om minst 30 högskolepoäng.

Masterexamen

När du ansöker om någon av Filosofie masterexamen, Teknologie masterexamen eller Ekonomie masterexamen måste du bifoga intyg (om inte uppgifterna redan finns i Ladok) över tidigare Kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng.

Instruktionsfilm - så ansöker du om examensbevis

Examensbevisets innehåll

Högskolan i Gävle utfärdar digitala examensbevis. Bevisen är direkt verifierbara via Internet. I examensbeviset framgår det vilken examen som har utfärdats, vilka kurser som ingår, vilket betyg du fått på kurserna och vilket datum de avslutades. Examensbeviset är digitalt och på svenska och engelska. Dessutom får du ett diploma supplement. Det är en bilaga på engelska som beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet.

Normal handläggningstid är sex till åtta veckor

Handläggningstiden varierar under året och beroende på hur just ditt ärende ser ut, men normalt är handläggningstiden sex till åtta veckor från att du lämnat in en komplett ansökan. Du kan följa handläggningen av din ansökan i Ladok.

Det går inte att skynda på enskilda ansökningar eller få förtur. Vi handlägger alla ansökningar så snabbt som möjligt. När examensbeviset är klart skickas det till dig per e-post, utifrån adressuppgifterna som finns i Ladok. Du kan själv kontrollera och ändra din mejladress i Ladok.

Examina

Det finns ett antal olika typer av examina. Här nedan finns examensbeskrivningar för de examina som Högskolan i Gävle har rätt att utfärda.

Kontakt

E-post
studentcentrum@hig.se

Telefon 
026-64 88 97

Telefontid
Tisdag 09.00–10.00
Torsdag 09.00–10.00

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-03-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)