Om brev till undersökningspersoner

Brevet ska innehålla all den information som en person kan behöva känna till för att kunna ta ställning till deltagande i projektet, men inte mer.

Det är viktigt att informationen ges på ett enkelt och tydligt språk och inte innehåller ord som kan upplevas som en påtryckning eller överord om studiens tänkbara värde. Informationen bör anpassas till personens ålder och förutsättningar.

Vid forskning med barn ska information riktas till såväl barnet (om läskunnigt) som till vårdnadshavaren.

Begränsa informationen till en sida.

Förslag till innehåll i brev till studiedeltagarna

Genom att inleda brevet med förfrågan om deltagande understryks att medverkan är frivillig, vilket krävs för att samtycke skall råda.

Beskriv enkelt och kortfattat studiens övergripande syfte.

Beskriv hur studien skall genomföras, hur deltagarna rekryterats, skattad tidsåtgång för deltagarna, frivilligt deltagande och om möjligheterna att avbryta deltagandet utan motivering.

Om studiedeltagarna är patienter/klienter beskrivs också att deltagarna garanteras samma vård oberoende av om de väljer att delta eller inte.

Uppge namn på de personer som genomför studien och namn på handledaren samt hur dessa kan nås för ytterligare information. 

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-06-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)