Om brev till verksamhetschef eller motsvarande

Brevet skall innehålla relevant information som verksamhetsansvarig chef kan behöva för att kunna ta ställning till studiens genomförande.

Först efter yttrande från Forskningsetiska rådet skickas ansökan till den verksamhetsansvarige.

Förslag till innehåll i brev till verksamhetschef eller motsvarande

  1. Ge en kort bakgrund till studien.
  2. Beskriv studiens syfte och frågeställningar.
  3. När det gäller studiens metod, var noggrann med att beskriva er planering när det gäller datainsamling, vilka studiedeltagare som skall ingå i er studie samt hur ni planerar att gå tillväga för att rekrytera studiedeltagarna och genomföra studien.
  4. Avsluta brevet med att kortfattat redogöra för de etiska frågeställningar som identifierats och vilka åtgärder som vidtagits för att minska eller eliminera dessa.
  5. Av brevet skall framgå att Du är student vid Högskolan i Gävle. Uppge namn på de personer som genomför studien och namn på handledaren samt hur dessa kan nås för ytterligare information.  
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-06-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)