Gå till eugreenalliance
Sök

Stipendier för Högskolans studenter

Du som studerar eller nyligen har avslutat dina studier vid Högskolan i Gävle har möjlighet att söka ett flertal stipendier. På den här sidan hittar du information om vilka kriterier som gäller, sista ansökningsdag och stipendiebeloppets storlek för de stipendium som riktar sig till studenter vid Högskolan i Gävle.

Ansöka om stipendium

Du skickar din ansökan direkt till donatorerna. Vanligtvis ska du bifoga betygsutdrag från Ladok och examensarbete till din ansökan, men även andra bilagor kan efterfrågas.

Följande uppgifter är dock alltid obligatoriska:

  • för- och efternamn
  • personnummer (ååmmdd-xxxx)
  • mejladress
  • telefonnummer

Om du har frågor om något stipendium kontaktar du donatorerna direkt.

Donatorer når oss som vanligt via mejl: stipendier@hig.se

Anna Lisa Detlow-Bergs stipendiefond

Ett eller flera stipendier delas ut för att främja vidareutbildning inom vårdyrket. Stipendiet delas ut som en belöning för utmärkt studieprestation, i första hand till personer med sjuksköterske- eller specialistsjuksköterskeexamen.

Fullständiga villkor och ansökan för Anna Lis Detlow-Bergs stipendieform

Björn Lundén Informationsstipendium
– för ekonomistudenter inom redovisning

Som ett av Sveriges ledande kunskaps- och programvaruföretag inom redovisning, skatt och deklaration vill vi stimulera studenter som väljer att fördjupa sig inom dessa områden. Ett stipendium på 10 000 kr till årets bästa uppsats om den pågående digitaliseringen på redovisningsområdet.

Fullständiga villkor och ansökan för Björn Lundéns Informationsstipendium

ESRI Student of the Year Award – Årets GIS-projekt

Ett stipendium motsvarande 500 dollar (US) delas ut, alternativt 500 dollar och en resa till en Esri-konferens i USA. Stipendiet är en belöning för väl genomfört projekt, examensarbete eller annat arbete där Esri-programvara har använts.

Handelssocietetens i Gefle Rotarystipendier

Två stipendier på vardera 20 000 kronor utlyses av Handelssocietetens stipendiefond under 2022. Du behöver vara under 23 år och ha ett specialintresse som du vill utveckla.

Ansök senast 18 april 2022 till karl-axel.bladh@telia.com.

Läs mer och ansök via Gefle-Valbo Rotaryklubb

Knowit Gävleborgs innovationsstipendium

Ett stipendium på max 34 100 kronor delas ut till student/studenter som har gjort ett innovativt examensarbete inom valfritt ämnesområde.

Odd Fellowlogen nr 160 Pehr Muréns stipendiefond

Ett stipendium på 8 000 kronor delas ut för utmärkta studieprestationer inom lärarutbildningen.

Omvårdnad Gävles stipendium

Ett stipendium på 10 000 kronor delas ut för utmärkta studieprestationer inom äldre- och handikappomsorgsområdet. Examensarbeten som belyser genus- och jämställdhetsperspektiv har företräde vid bedömningen.

Radarbolagets radioteknikstipendium

Ett stipendium på 20 000 kronor delas ut för utmärkt studieprestation inom radioteknik. Examensarbeten på avancerad nivå har företräde vid bedömningen.

Sandvikens kommuns lärarstipendium

Ett stipendium på 10 000 kronor delas ut för utmärkta studieprestationer och väl genomfört examensarbete, främst inom lärarutbildningen. Examensarbetet belyser och visar nya metoder som gagnar elever med inlärningssvårigheter. 

Stiftelsen Gästrikeregionens miljö

Ett eller flera stipendier på max 15 000 kronor delas ut för utmärkta studieprestationer. Särskild hänsyn tas till examensarbete inom stiftelsens verksamhetsområde och en hållbar utveckling. Sökande ska studera inom området samhällsvetenskap, teknik eller naturvetenskap.

Tekniska föreningens stipendium

Ett stipendium på 8 000 kronor delas ut för framgångsrika studier och ett utmärkt examensarbete inom ett tekniskt ämnesområde med anknytning till Gävle och dess närområde. Till ansökan bifogas godkänt examensarbete samt betygsutdrag från Ladok.

Vårdförbundet omvårdnadsstipendium (kandidat)

Ett stipendium på 5 000 kronor delas ut för väl genomfört examensarbete på kandidatnivå inom ämnesområdet omvårdnad.

Vårdförbundets omvårdnadsstipendium (magister)

Ett stipendium på 10 000 kronor delas ut för ett väl genomfört examensarbete på magisternivå inom ämnesområdet omvårdnad.

Wimanska priset

Ett examensarbete nomineras till den nationella priskommittén. Stipendiet på 50 000 kronor delas ut för bästa examensarbeten för högskoleingenjörsexamen.

Fullständiga villkor och ansökan Wimanska priset

Publicerad av: Johanna Esplund Sidansvarig: Johanna Esplund Sidan uppdaterades: 2023-08-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)