Anna Lisa Detlow-Bergs stipendiefond

Vidareutbildar du dig inom vårdyrket eller har planer på att göra det? Då kan du söka detta stipendium.

Anna Lisa Detlow-Bergs stipendiefond delar årligen ut ett eller flera stipendier till studerande eller forskarstuderande vid Högskolan i Gävle. Stipendiebeloppet varierar beroende av den årliga avkastningen.

Stipendiets syfte är att främja vidareutbildning inom vårdyrket för personer med sjuksköterskeexamen eller specialistsjuksköterskeexamen från Högskolan i Gävle. Företräde ges till studenter med vårdvetenskap, omvårdnad eller omvårdnadsvetenskap om huvudämne. Du som har medicinsk, pedagogisk eller administrativ inriktning har också möjlighet att söka. Vid bedömningen läggs vikt vid relevansen för vårdyrket och dess utveckling.

Dokument som du ska bifoga till din ansökan:

  • Examensbevis för sjuksköterskeexamen eller specialistsjuksköterskeexamen
  • Personligt brev där syftet med dina studier framgår
  • Intyg som bevisar att du vidareutbildar dig
  • Godkänt examensarbete för sjuksköterskeexamen, kandidatexamen eller specialistsjuksköterskeexamen. Examensarbetet ska vara godkänt inom de senaste 12 månaderna och det är datumen i Ladok som gäller.

Forskarstuderande ska även bifoga:

  • Vilket lärosäte du bedriver forskarstudier samt vem din handledare är
  • Bestyrkt individuell handlingsplan gjord av din handledare
  • Forskningsplan samt uppnådda resultat
  • Publikationer
  • Tidplan för din forskarutbildning

Beslut om stipendiet fattas av Högskolan i Gävle.

Sista ansökningsdag är 1 februari varje år. Ansökan sker via webbformuläret nedan.

Ansökan om stipendium (Application for scholarship)
Anna Lisa Detlow-Bergs stipendiefond, HIG-STUD 2017/148
Bilagor (Attachments)
Bifoga det som krävs enligt reglerna för stipendiet. Använd helst Word eller PDF och döp filerna till "ditt namn_exarbete".
Attach required files - preferably Word or PDF.

Övrig information (Additional information)
Här kan du lämna kompletterande information rörande din ansökan. Har du en medsökande till stipendiet (t ex i samband med gemensamt ex-arbete) ska den personens namn anges här. Medsökande måste också fylla i ansökningsformuläret.
If there is a co-writer to your thesis, please write the name of him/her in this box. He/she must also send in an application.
Publicerad av: Joelin Quigley Berg Sidansvarig: Johanna Esplund Sidan uppdaterades: 2017-10-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)