Gå till eugreenalliance
Sök

Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö

Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö delar årligen ut ett eller flera stipendium på maximalt 15 000 kr till studerande vid Högskolan i Gävle.

Stipendium för att främja intresse, kunskap och innovation inom miljöområdet

Stipendiet utgör en belöning för en utmärkt studieprestation inom stiftelsens verksamhetsområde ”Återvinning och behandling av avfall med särskild inriktning mot ett konsumentperspektiv samt miljövänliga behandlings- och återvinningsmetoder samt förebyggande och återanvändning”. Syftet med stipendiet är att främja intresse, kunskap och innovation inom miljöområdet.

Stipendiet tilldelas en student inom något av vetenskapsområdena samhällsvetenskap, teknik eller naturvetenskap.

Särskild vikt fästs vid ett väl genomfört examensarbete på lägst c-nivå, som är av betydelse för stiftelsens verksamhetsområde och en hållbar utveckling. I berednings­underlaget ingår även studieresultat.

Givet att uppställda krav har uppfyllts så tilldelas minst ett stipendium per år till en studerande inom ämnesområdet miljöteknik. Examensarbetet ska vara gjort på kandidat eller ingenjörsnivå. Stipendiet kan delas mellan flera studenter. 

Ansökan

Till ansökan bifogas:

  • Personligt brev med motivering
  • CV, betygsutdrag från Ladok
  • Godkänt examensarbete.

Examensarbetet får inte vara äldre än 12 månader räknat från sista ansökningsdag. Betygsdatum i Ladok gäller.

Ansökningar ska vara stiftelsen tillhanda senast 30 september varje år. Din ansökan (pdf-dokument) skickas till: stiftelsensstipendie@hig.se. Bekräftelse på att ansökan är mottagen skickas till den sökande.

Beslut angående stipendiet fattas av styrelsen i Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö. Lärare har möjlighet att föreslå stipendiater utöver de som lämnat ansökan.

Om Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö

Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö stiftades år 2002 av kommunalförbundet Gästrike återvinnare och Sita som numera är Prezero. Stiftelsen har till ändamål att stödja och initiera forskning och utveckling (FoU) kring avfallshantering, såväl ur ett hushålls- som ett producent- och behandlingsperspektiv.

Medfinansiering av en doktorandtjänst

Stiftelsen medfinansierar även en doktorandtjänst inom avfallshantering med inriktning på systemanalys av torrötning av matavfall.

Styrelsen

I Stiftelsens styrelse ingår företrädare för Gästrike återvinnare, Prezero och Högskolan i Gävle.

Thomas Nylund, ordförande (f.d. förbundsdirektör Gästrike återvinnare)
Anna-Karin Karlsson, ledamot (förbundsdirektör Gästrike återvinnare)
Therese Metz, ledamot (förbundsordförande i Gästrike återvinnare)
Mårten Widlund, ledamot (Prezero)
Magdalena Westerberg, ledamot (Prezero)
Gunilla Mårtensson, ledamot (Högskolan i Gävle)
Åsa Hadin, ledamot (Högskolan i Gävle)

Kontakt

Åsa Hadin
Telefon: 026-64 88 48
E-post: asa.hadin@hig.se

Prezero
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Johanna Esplund Sidan uppdaterades: 2022-09-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)