Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö

Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö delar årligen ut ett eller flera stipendium på maximalt 15 000 kr till studerande vid Högskolan i Gävle.

Främja intresse, kunskap och innovation

Syftet med stipendiet är att främja intresse, kunskap och innovation inom miljöområdet. Stipendiet utgör en belöning för en utmärkt studieprestation inom stiftelsens verksamhetsområde ”Återvinning och behandling av avfall med särskild inriktning mot ett konsumentperspektiv samt miljövänliga behandlings- och återvinningsmetoder samt förebyggande och återanvändning”.

Stipendiet tilldelas en student inom något av vetenskapsområdena samhällsvetenskap, teknik eller naturvetenskap. Särskild vikt fästs vid ett väl genomfört examensarbete på lägst C-nivå, som är av betydelse för stiftelsens verksamhetsområde och en hållbar utveckling. I beredningsunderlaget ingår även studieresultat.

Givet att uppställda krav har uppfyllts så tilldelas minst ett stipendium per år till en studerande inom ämnesområdet miljöteknik. Examensarbetet ska vara gjort på kandidat eller ingenjörsnivå. Stipendiet kan delas mellan flera studenter. 

Ansökan

Till ansökan bifogas

  • Personligt brev med motivering
  • CV, betygsutdrag från Ladok
  • Godkänt examensarbete.

Examensarbetet får inte vara äldre än 12 mån räknat från sista ansökningsdag. Betygsdatum i Ladok gäller.

Beslut angående stipendiet fattas av styrelsen i Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö. Lärare har möjlighet att föreslå stipendiater utöver de som lämnat ansökan.

Ansökningar ska vara stiftelsen tillhanda senast 30 september varje år. Din ansökan (pdf-dokument) skickas till:

Åsa Hadin
E-post: asa.hadin@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Johanna Esplund Sidan uppdaterades: 2019-05-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)