Gå till eugreenalliance
Sök

Wimanska priset

Pris för bästa examensarbete på högskoleingenjörsnivå.

Wimanska priset är Sveriges Ingenjörers årliga pris för bästa examensarbete på högskoleingenjörsnivå.
Ansökan för innevarande år ska vara inlämnad senast 28 februari. Högst ett examensarbete från Högskolan i Gävle nomineras till den nationella priskommittén.

Kravspecifikation

  • Examensarbete för innevarade års pris ska ha färdigställts
    under föregående år. 
  • Omfattningen får vara högst 22,5 hp, men kan ha utförts av flera personer.
  • Arbetet ska vara ett slutarbete för hela utbildningen. Det får således inte vara ett arbete för en uttagen kandidatexamen inom ramarna för en civilingenjörsutbildning eller motsvarande.

Stipendiets syfte är att stimulera kvaliteten på examensarbetet. Arbetena bedöms efter ingenjörsmässighet och vetenskaplig nivå, men också efter hur de är presenterade. Kreativitet, integration av kunskaper, användbarhet och disposition är några av kriterierna.

Nomineringen görs av Sveriges tekniska högskolor och universitet och är alltså inte öppen för enskilda studenter. En särskild priskommitté granskar inkomna arbeten och lämnar därefter förslag till Sveriges Ingenjörers styrelse som utser pristagarna. Prissumman är 50 000 kr.

  1. Bedömningskriterier för Wimanska priset Word, 30 kB.
  2. Uppgiftsformulär för Wimanska priset Word, 29 kB.

 Är ni flera personer som söker tillsammans, till exempel för ett gemensamt examensarbete så måste var och en fylla i ett ansökningsformulär.

Ansökan om stipendium Wimanska priset (Application for scholarship)
Bilagor (Attachments)
Bifoga det som krävs enligt reglerna för stipendiet. Använd helst Word eller PDF och döp filerna till "ditt namn_exarbete".
Attach required files - preferably Word or PDF.Övrig information (Additional information)
Här kan du lämna kompletterande information rörande din ansökan. Har du en medsökande till stipendiet (t ex i samband med gemensamt ex-arbete) ska den personens namn anges här. Medsökande måste också fylla i ansökningsformuläret.
If there is a co-writer to your thesis, please write the name of him/her in this box. He/she must also send in an application.

Publicerad av: Johanna Esplund Sidansvarig: Johanna Esplund Sidan uppdaterades: 2023-01-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)