Bild/illustration - steg 4

4. Hämta ut ditt HiG-kort

På Högskolan i Gävle används ett passerkort med flera funktioner, HiG-kortet. Du använder det för att komma in i datorsalarna, låna böcker på biblioteket och för att göra utskrifter.

Du hämtar ut ditt HiG-kort i receptionen i Studentcentrum mot uppvisande av legitimation. Kortet är kostnadsfritt för alla studenter och har tre användningsområden.

Passerkort

Högskolans entréer är öppna dagtid måndag till fredag samt på förmiddagen på lördagar. Som student kan du alltid komma in på Högskolan med hjälp av ditt passerkort. Du har även tillgång till Högskolans allmänna datorsalar som finns på plan 1 i hus 11, 31 och 51.

Lånekort

Du kan använda ditt HiG-kort för att låna och beställa böcker på biblioteket. I nästa steg kan du läsa om hur du går tillväga.

Kopiering och utskrifter

Det finns flera multimaskiner för kopiering och utskrifter runt om på campus och för att använda dessa behöver du ditt HiG-kort. Som ny student får du fria utskrifter och kopior till ett sammanlagt värde av 100 kronor. Om du behöver fylla på mer pengar på kortet under terminen gör du det via PayEx.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2018-05-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)