Sök

Fråga en student

Det finns så många frågor som studenter svarar bättre på än lärare och administrativ personal. Här hittar du en lista på studenter som hjälper dig som är ny student på högskolan. Tveka inte att ta kontakt!

Studenter hjälper studenter

Du kan få hjälp med frågor kring boende, hur det är att vara student, hur Gävle är som studentstad, hur du kan förbereda dig inför dina studier, hur det fungerar med tentamen och en massa andra frågor som kan dyka upp som blivande student. Studenterna svarar på dina frågor på dagtid vardagar under perioden 25 juli - 9 september.

Automationsingenjör

Rabé Andersson, är doktorand på högskolan
E-post: studguide.rabe@hig.se

Byggnadsingenjör

Rabé Andersson, är doktorand på högskolan
E-post: studguide.rabe@hig.se

Civilingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik

Rabé Andersson, är doktorand på högskolan
E-post: studguide.rabe@hig.se

Dataingenjörs programmet

Carl Björnstedt, studerar Datavetenskapliga programmet
E-post: studguide.carl@protonmail.com

Datavetenskapliga programmet

Carl Björnstedt, studerar Datavetenskapliga programmet
E-post: studguide.carl@protonmail.com

Ekonomprogrammet

Hanna Djuphammar, studerar Fastighetsmäklarprogrammet
E-post: studguide.hanna@outlook.com

Elektronikingenjörsprogrammet

Rabé Andersson, är doktorand på högskolan
E-post: studguide.rabe@hig.se

Energisystemingenjör

Rabé Andersson, är doktorand på högskolan
E-post: studguide.rabe@hig.se

Fastighetsmäklarprogrammet

Hanna Djuphammar, studerar Fastighetsmäklarprogrammet
E-post: studguide.hanna@outlook.com

Folkhälsostrateg för hållbar utveckling

Robin Lindgren, studerar Idrottsvetenskapliga programmet
E-post: robin.higstudguide@gmail.com

Förskollärarprogrammet

Hedvig Nordenfors, studerar på lärarprogrammet, och Julia Burenborg, studerar Industridesign programmet
E-post Hedvig: studguide.hedvig@gmail.com 
E-post Julia: studguide.julia@gmail.com

Grundlärarprogrammet åk 4-6

Hedvig Nordenfors, studerar på lärarprogrammet, och Julia Burenborg, studerar Industridesign programmet
E-post Hedvig: studguide.hedvig@gmail.com 
E-post Julia: studguide.julia@gmail.com

Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem

Hedvig Nordenfors, studerar på lärarprogrammet, och Julia Burenborg, studerar Industridesign programmet
E-post Hedvig: studguide.hedvig@gmail.com 
E-post Julia: studguide.julia@gmail.com

Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3

Hedvig Nordenfors, studerar på lärarprogrammet, och Julia Burenborg, studerar Industridesign programmet
E-post Hedvig: studguide.hedvig@gmail.com 
E-post Julia: studguide.julia@gmail.com

Idrottsvetenskapliga programmet

Robin Lindgren, studerar Idrottsvetenskapliga programmet
E-post: robin.higstudguide@gmail.com

Industridesign

Bill Blomster, studerar Industridesign programmet
E-post: studhigbill@gmail.com

Industriell ekonomi

Rabé Andersson, är doktorand på högskolan
E-post: studguide.rabe@hig.se

Industriell ekonomi - högskoleingenjör

Rabé Andersson, är doktorand på högskolan
E-post: studguide.rabe@hig.se

Kandidatprogram i socialt arbete

Joakim Appelgren, studerar Kandidatprogram i socialt arbete
E-post: studguide.joakim@hig.se 

Kandidatprogram i utredningskriminologi

Robin Lindgren, studerar Idrottsvetenskapliga programmet
E-post: robin.higstudguide@gmail.com

Kommunikationsprogrammet

Christoffer Granström, studerar datavetenskapliga programmet
E-post: studguide.christoffer@proton.me

Lantmätarprogrammet ekonomisk/juridisk inriktning

Bill Blomster, studerar Industridesign programmet
E-post: studhigbill@gmail.com

Lantmätarprogrammet högskoleingenjör och teknisk inriktning

Bill Blomster, studerar Industridesign programmet
E-post: studhigbill@gmail.com

Maskiningenjör

Rabé Andersson, är doktorand på högskolan
E-post: studguide.rabe@hig.se

Miljöingenjör

Rabé Andersson, är doktorand på högskolan
E-post: studguide.rabe@hig.se

Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle

Bill Blomster, studerar Industridesign programmet
E-post: studhigbill@gmail.com

Människa-kultur-religion

Christoffer Granström, studerar Datavetenskapliga programmet
E-post: studguide.christoffer@proton.me

Personal- och arbetslivsprogrammet

Robin Lindgren, studerar Idrottsvetenskapliga programmet
E-post: robin.higstudguide@gmail.com

Rättsvetenskapligt program

Robin Lindgren, studerar Idrottsvetenskapliga programmet
E-post: robin.higstudguide@gmail.com

Samhällsplanerarprogrammet

Bill Blomster, studerar Industridesign programmet
E-post: studhigbill@gmail.com

Sjuksköterskeprogrammet

Frida Pousette, studerar Sjuksköterskeprogrammet
E-post: studguidefrida@gmail.com

Socionomprogrammet

Frida Pousette, studerar Sjuksköterskeprogrammet
E-post: studguidefrida@gmail.com

Tekniskt basår

Christoffer Granström, studerar Datavetenskapliga programmet
E-post: studguide.christoffer@proton.me

Ämneslärarprogrammet

Hedvig Nordenfors, studerar på lärarprogrammet, och Julia Burenborg, studerar Industridesign programmet
E-post Hedvig: studguide.hedvig@gmail.com 
E-post Julia: studguide.julia@gmail.com

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Satu Moberg Sidan uppdaterades: 2022-08-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)