Kurs- och programadministration

Här hittar du kontaktuppgifter till högskolans kurs- och programadministratörer för respektive ämne på akademierna.

Akademin för teknik och miljö

Kansliet finns i hus 12, plan 2.

E-post: kurs-atm@hig.se

Kontaktpersoner på ATM

Elektronik, miljövetenskap

Sandra Svahn

026-64 84 07

Statistik, förbered­ande kurs i mate­ma­tik, byggnads­teknik

Liselotte Laurila

026-64 87 76

Basår, bastermin, naturvetenskap

Maria Modée

026-64 87 45

Samhällsbyggnad, lantmätarteknik

Patrik Möllhagen

026-64 81 66

Datavetenskap, besluts-, risk och policyanalys

Camilla Nordin

026-64 87 46

Industriell ekonomi, maskin­teknik, industridesign

Gabrielle Streit

026-64 88 13

Matematik

Eva Wiklund

026-64 87 47

Energisystem

Eva Wännström

072-2517316

 

Akademin för utbildning och ekonomi

Didaktik finns i hus 51, plan 2. Ekonomi finns i hus 61, plan 2. Humaniora, kultur, religion och utbildningsvetenskap finns i hus 31, plan 4.

E-post: kurs-aue@hig.se

Kontaktpersoner på AUE

Tentamen på annan ort

Lena Ask

026-64 88 10

Medie- och kommunikationsvetenskap,
pedagogik

Jenny Jansson

026-64 86 67

Engelska, svenska, genusvetenskap, religionsvetenskap

Monika Karlsson

026-64 81 36

Företagsekonomi, juridik, nationalekonomi

Eva Persson

026-64 89 26

Didaktik

Sanna Maria Vesterinen

026-64 86 01

Företagsekonomi

Angelica Selin

026-64 84 85

Fastighetsmäklare

Jenny Sjödin

026-64 89 36

 

Akademin för hälsa och arbetsliv

Kansliet finns i hus 51, plan 2.

E-post: kurs-aha@hig.se

Kontaktpersoner på AHA

Folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap (inklusive Master)

Biologi, Idrottsvetenskapliga programmet

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Internationella socionomprogrammet

Hälsopedagogiska programmet (nedlagt)

Lena

Hjelm

026-648871

Vårdvetenskap, medicinsk vetenskap Sjuksköterske­program­met

Jenny Bergström

026-648295

Socialt arbete/social omsorg, sociologi, psykologi och kriminologi – fristående kurser, Socionomprogrammet, Kandidatprogrammet i utredningskriminologi och Personal- och arbetslivsprogrammet.

Marie Åhrman

026-648238

 

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2016-11-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)