Välkommen till Högskolan i Gävle och Ekonomprogrammet på distans!

På denna sida kan du läsa viktig information om ditt program, introduktionen och hur du gör för att komma igång med dina studier.

Så här gör du för att komma igång!

Följ vår steg för steg-guide inför din studiestart. Här finns information om hur du skapar ett användarkonto och registrerar dig med mera. Kolla även igenom vår checklista, så att du inte missar något viktigt!

Färgglada pixlar i färgerna gult, rött och blått på svart bakgrund. Texten Hello & More i vitt

Hello & More - Introduktionsdag 25 augusti

Hello & More är vår digitala introduktion till studier på Högskolan i Gävle och du är varmt välkommen!

Introduktionen kommer att sändas live på Facebook den 25 augusti klockan 11.00 - 12.00. Du behöver inte ha ett konto på Facebook för att kunna följa sändningen.

Under Hello & More kommer gäster som Högskolans rektor, studentkåren och andra studenter att hälsa dig välkommen till Högskolan i Gävle och ge dig sina bästa tips för en härlig studietid. Du kommer få chansen att ställa dina frågor i vår chatt och att upptäcka hur det ser ut på vårt campus. Och mycket mer så klart – vi ses i augusti!

Hello & More - introduktionsdag

Viktig information inför din studiestart

Under inledningen av höstterminen kommer undervisningen i huvudsak att genomföras nätbaserat. Även du som ska läsa en campusutbildning behöver ha tillgång till webbkamera och eventuellt ett headset för att du ska få ett bra ljud.

För att du ska få så bra förutsättningar som möjligt för att studera på distans så finns en guide med riktlinjer. Tänk på att exempelvis använda kamera vid digitala möten.

Vi hoppas att vi kan ses ännu mer på campus under andra delen av höstterminen, så mycket trevligare att kunna se varandra!

Att tänka på vid deltagande på digital undervisning

Om programmet

Programupprop

Programupprop

Programinformation och upprop: 25 augusti klockan 15.15 via Zoom
Länk till Zoom
: https://hig-se.zoom.us/j/63668598356

I samband med uppropet får du en kort presentation av ditt program. Du informeras även om praktiska detaljer inför dina studier hos oss.

Här kan du läsa hur du gör och vad du behöver för att delta i ett webbmöte via Zoom

Om du inte kan närvara på uppropet måste du i förväg kontakta programadministrationen på e-post studentsupport@hig.se.

Uteblir du utan att ha meddelat Högskolan mister du din utbildningsplats.

Programinformation

Programinformation från din utbildningsledare

Den här texten ger dig en kort introduktion till högskolestudier och till att studera ekonomprogrammet på distans vid Högskolan i Gävle.

Att läsa på distans

Ekonomprogrammet på distans innebär att du studerar med hjälp av Internet och instruktioner på lärplattformen Canvas.

Ett distansprogram kan du läsa oberoende av var du befinner dig så länge du har tillgång till en fungerande internetuppkoppling. Läsa på distans innebär dock inte att du fullt ut själv kan bestämma när du studerar. I varje kurs som ingår i utbildningen finns några tidsbundna moment där du behöver delta i aktiviteter en viss tid. Ska du arbeta parallellt med dina studier måste det alltså finnas en flexibilitet kring dina arbetstider. Vidare är det bra att känna till att cirka hälften av programmets kurser examineras via skriftliga salstentor. Du kan välja att skriva dem i Gävle eller på ett av oss godkänt ställe nära där du bor (tentamen på annan ort). Vi kräver också närvaro i Gävle vid två tillfällen i samband med examensarbetet programmets sista termin.

Programmets upplägg

Ekonomprogrammet som du nu ska börja ger efter tre års heltidsstudier en Ekonomie kandidatexamen (180 högskolepoäng). En termins heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng (hp). Varje termin är 20 veckor och är indelad i kursperioder om tio veckor och under varje kursperiod ges två kurser parallellt.

 • Vårterminen: v. 03-12 och v. 13-22
 • Höstterminen: v. 35-44 och v. 45-02

Som student på distansupplagan kan själv välja studietakt. Om du vill läsa på helfart läser du 30 hp under en termin och om du vill studera på halvfart läser du 15 hp. Du styr själv din studietakt genom att välja hur många kurser du registrerar dig på. Alla kurser som ingår i distansprogrammet ges både höst- och vårtermin.

Termin 1

Under hösten 2021 (första terminen) läser du två grundläggande kurser i företagsekonomi och en grundläggande kurs inom juridik:

 • Vecka 35-44 Ledarskap och organisation A (7,5 hp)
 • Vecka 35-02 Handelsrättslig översiktskurs (15 hp)
 • Vecka 45-02 Marknadsföring A (7,5 hp)

Om du vill läsa första terminen på halvfart rekommenderar vi att du läser Ledarskap och organisation A samt Marknadsföring A, för att sedan nästa termin läsa Handelsrättslig översiktskurs.

Termin 2

Din andra termin (våren 2022) ges sedan följande tre kurser på programmet (som alla bland annat examineras via skriftliga salstentor):

v 03-12 Externredovisning A (7,5 hp)

v 03-22 Dataanalys och statistik (15 hp)

v 13-22 Ekonomi- och verksamhetsstyrning A (7,5 hp)

Du läser alla tre kurserna om du väljer helfartsstudier. Om du väljer halvfartsstudier rekommenderar vi att du läser klart första terminen och därför väljer Handelsrättslig översiktskurs.

Notera att du från och med termin 2 och framåt måste anmäla dig till dina kurser på antagning.se. Det ska ske senast den 15:e april respektive den 15:e oktober. Som programstudent har du platsgaranti på programmets kurser, förutsatt att loggar in via högskola/universitet på antagning.se och att du söker i tid.

Tentamen

Som distansstudent kan du välja att skriva tentamen på campus i Gävle eller vid ett lärcentra (www.nitus.se) eller vid universitet/högskola nära din hemort. Du tar själv kontakt med det ställe där du vill skriva, skickar därefter en ansökan till Högskolan i Gävle minst tre veckor innan tentan och inväntar ett godkännande från oss.

En av den första terminens kurser, Marknadsföring A, examineras bland annat genom skriftlig tentamen i skrivsal. Tentorna går vanligtvis under den sista veckan i respektive kursperiod, det vill säga i detta fall i vecka 02.

Om du vill skriva tentan på annan ort än Gävle så ansöker du om detta. Om du vill skriva tentorna i Gävle gör du din anmälan via Ladok. Om du har frågor kring tentamen på annan ort kontaktar du tentamensenheten på e-post tentamen@hig.se.

Vanliga frågor och svar kring tentamen

Kurserna Ledarskap och organisation A och Handelsrättslig översiktskurs examineras online och då behövs ingen tentamensanmälan.

Observera att särskilda rutiner, avseende examinationers genomförande, kan komma att gälla under den första halvan av höstterminen 2021. Detta med anledning av den pågående Corona-pandemin. Du kommer att få successiv information om vad som gäller.

Stöd, service och support

Kom ihåg att du som är distansstudent även har tillgång till stöd och service från Gefle studentkår, biblioteket, Studentcentrum, studievägledning, kurator, studentpräst, studentföreningar, Learning Center och IT-support.

Här finns allt stöd, support och service samlat - information och kontaktuppgifter 

En kort sammanfattning

För att komma igång och kunna läsa de kurser som ges måste du som är antagen till programmet ordna följande:

 1. Skaffa kurslitteratur (se kursplanerna och litteraturlistorna för respektive kurs)
 2. Skapa användarkonto (se Fem steg för att komma igång)
 3. Registrera dig på de kurser som du vill läsa i Ladok
 4. Logga in på Canvas och ta del av de enskilda kurserna

Allt detta gör du online!

Om du har frågor som rör dina studier och Ekonomprogrammet distans kan du kontakta mig. Har du frågor som rör enskilda kurser ska du vända dig direkt till respektive lärare/kursansvarig

Mer praktisk information följer vid programintroduktionen.

Vi ses!

Tommy Gerdemark
Utbildningsledare Ekonomprogrammet distans
Högskolan i Gävle

Inför dina första kurser

Inför dina första kurser

Här hittar du välkomstbrev till de första kurserna som ingår i ditt program. I kursernas välkomstbrev hittar du information om kursregistrering, länk till kursplan och litteraturlista, schema med mera. Välkomstbreven publiceras inom kort.

De två första kurserna i programmet som börjar vecka 35 är alltså Ledarskap och organisation A och Handelsrättslig översiktskurs. För båda dessa kurser gäller att du ska registrera dig på kursen i Ladok. Dagen efter att du har registrerat dig på din kurs i Ladok kan du logga in och se din kurs i Canvas. Det är via Canvas som du sedan får detaljinformation om kursupplägg, uppgifter, examination osv.

Det är bra att tidigt gå in och titta på kursplaner och litteraturlistor för de två första kurserna. Litteraturlistan visar vilka böcker du bör skaffa.

Lista över alla kurser som ingår i programmet

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan din första kurs börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Fråga en student

Fråga en student

Det finns många frågor som studenter svarar bättre på än lärare och administrativ personal - hur det känns att vara student på Högskolan i Gävle till exempel. Som en del av introduktionen har vi därför anställt en student som kan svara på just dina frågor.

Studenten Karolin Hargsten kan svara på frågor om exempelvis boende, hur det är att vara student, hur Gävle är som studentstad, hur du kan förbereda dig inför dina studier, hur det fungerar med tentamen och en massa andra frågor som kan dyka upp som blivande student. Karolin är tillgänglig för frågor fram till den 6 november.

E-post: studguide.karolin@hig.se

Introduktion

Tips och stöd till dig som ny student

Stöd och aktiviteter för dig som ny student på Högskolan

Under höstterminen kommer det att erbjudas digitala evenemang för dig som är ny student på högskolan. Dessa marknadsförs via våra sociala kanaler och som studentnyhet på www.hig.se/student

Ett evenemang är föreläsningsserien "Alltid på en tisdag" som är korta lunchföreläsningar via zoom. Är du nyfiken och vill veta mer om exempelvis utlandsmöjligheter, hur du kan motverka stress, hur du skriver akademiskt, få tips om fiffiga appar och hur du kan navigera på din framtida arbetsmarknad? Boka redan nu in första passet "Så lyckas du med dina studier" som ges 14 september klockan 12.15 - 12.45.

Schema "Alltid på en tisdag"

Inspark

Inspark

Gefle Studentkår och studentföreningarna bjuder in till inspark för nya studenter. Insparken startar den 18 augusti och även du som läser på distans är varmt välkommen till Gävle.

Kontakt

Om du har frågor om programmet kan du kontakta din utbildningsledare, Tommy Gerdemark.

E-post: tommy.gerdemark@hig.se
Telefon: 026-64 88 26

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

 • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

 • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

 • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2021-08-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)