Välkommen till Högskolan i Gävle och programmet Folkhälsostrateg för hållbar utveckling!

På denna sida kan du läsa mer om ditt program, introduktionen och hur du gör för att komma igång med dina studier. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kom igång med studierna!

För att kunna använda Högskolans webbtjänster, registrera dig på kurser med mera, behöver du gå igenom våra fem steg för att komma igång. Kolla även igenom vår checklista, så att du inte missar något viktigt!

Introduktionsdag med upprop

Introduktionsdag

Introduktionsdag

Den 28 augusti är det introduktionsdag på Högskolan i Gävle. Dagen inleds 09.00 i foajén utanför Högskolans hörsal Valhall där flera mässutställare då finns på plats.

Klockan 09.30 är det samling i Valhall där du hälsas välkommen av Högskolans rektor, Gefle Studentkår och Gävle kommun. Därefter har du möjlighet att återigen besöka mässan eller gå en guidad tur runt Högskolans campus.

Programupprop

Programupprop

Programinformation och upprop hålls sedan klockan 11.00-13.00 i sal 51:219. I samband med uppropet får du en kort presentation av ditt program. Du informeras även om praktiska detaljer inför dina studier hos oss.

Om du inte kan närvara på uppropet måste du i förväg kontakta programadministrationen på e-post studentsupport@hig.se. Uteblir du utan att ha meddelat Högskolan mister du din utbildningsplats.

Om programmet

Programinformation

Programinformation från din utbildningsledare

Välkommen till Högskolan i Gävle och programmet Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180 hp! Det är roligt att du har sökt vår utbildning och det ska bli spännande att lära känna dig och dina studentkamrater.

Vid programuppropet kommer du att träffa många av dina lärare och då kommer vi att berätta mer om din utbildning och vilka kurser du ska läsa under hösten samt praktiska detaljer som kan vara bra att känna till när man börjar läsa på högskolan. Programmet har också en studentguide som kommer att presentera sig och berätta om vad hon kan hjälpa till med.

Om programmet

En förutsättningen för att nå hållbar hälsa i samhället utgår ifrån att det behövs kunskaper om hur vi uppnår hållbarhet både socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Dessa olika perspektiv kombineras i programmet Folkhälsostrateg för hållbar utveckling som är ett nytt och innovativt program som endast finns i Gävle.

Programmet kommer att förbereda dig för att arbeta hälsofrämjande med hållbar utveckling med folkhälsan i fokus. Målet är ett hållbart samhälle och i programmet kombineras ämnen som folkhälsovetenskap och biologi. Dessa ämnen integreras med varandra till en utbildning som har folkhälsovetenskap som huvudområde. Det innebär att du vid avslutad utbildning kommer att ha en filosofie kandidatexamen i Folkhälsovetenskap.

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som studerar befolkningens hälsa och de faktorer som påverkar denna vilket ligger till grund för att föreslå åtgärder som ökar livskvalitet, bevarar och förbättrar hälsan bland befolkningen.

Utbildningen fokuserar på det hälsofrämjande arbetet i samhället. Hälsofaktorer, miljöfaktorer, kultur- och naturmiljöer kopplas till människors hälsa och livsmiljö. Hälsobeteende på individ och gruppnivå studeras. Det strategiska förhållningssättet utvecklas genom att kunskaper tillämpas genom fältstudier och samarbete med arbetslivet under hela utbildningens gång.

Programmets upplägg

Första året ger dig en introduktion och grundläggande kunskaper om folkhälsovetenskap och biologi ur hållbart utvecklingsperspektiv. Det hälsofrämjande arbetet i samhället studeras samt de tre dimensionerna av hållbar utveckling som ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Under andra året fördjupar du dig i hur miljöfaktorer, kultur- och naturmiljöer påverkar människors hälsa och livsmiljö. Levnadsvanorna ute i samhället, människors hälsobeteende och livsstil samt hur vi kan påverka dessa studeras.

Under det tredje året fördjupar du dig i ämnet folkhälsovetenskap men framförallt fokuserar utbildningen på Ditt strategiska förhållningssätt. Du kommer att tillämpa dina kunskaper i att planera, organisera och genomföra hälsofrämjande verksamhet i samhället och det studeras i samband med fältstudier. Under den sista terminen skriver du ett individuellt examensarbete.

Studierna är på heltid med föreläsningar i genomsnitt tre gånger i veckan. I mellan dessa sker det självstudier och teamuppgifter som ska lösas tillsammans. För att stödja dig som student kan det under den inledande höstterminen bli något fler föreläsningar.


Förberedelser inför programstarten

Om du vill förbereda dig fram till kursstart se kursplan och litteraturlista. Vid programinformationen kommer det mer information. I kurserna använder vi lärplattformen Blackboard, där kommer studiehandledning, instruktioner, kursmaterial och övriga uppgifter om kursen att finnas.


Önskar dig varmt välkommen till oss på Folkhälsostrateg för hållbar utveckling.

Vi ska göra allt för att du ska trivas hos oss!

Med vänliga hälsningar.

Maria Savela
Utbildningsledare för programmet Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 

Inför din första kurs

Inför din första kurs

Här hittar du välkomstbrev till den första kursen som ingår i ditt program. I kursers välkomstbrev hittar du information om kursregistrering, länk till kursplan och litteraturlista, kursschema med mera. Välkomstbreven publiceras senast fyra veckor innan kursstart.

Välkomstbrev - Folkhälsovetenskap en introduktion 15 hp

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan din första kurs börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Kontakta din studentguide om du har frågor

Kontakta din studentguide om du har frågor

Beatrice Olsson är student här på Högskolan i Gävle och finns som ett stöd för dig som är ny student. Beatrice kan svara på frågor om exempelvis boende, hur det är att vara student, hur Gävle är som studentstad, hur du kan förbereda dig inför dina studier, och en massa andra frågor som kan dyka upp som blivande student. Så tveka inte att ta kontakt!

Beatrice svarar på dina frågor vardagar under dagtid under perioden vecka 28-44.

E-post: beeeaolsson@gmail.com
Telefon: 070-568 54 86

Inspark och andra introduktionsaktiviteter

Inspark

Inspark

Gefle Studentkår och studentföreningarna bjuder in till inspark för nya studenter. Insparken startar 21 augusti.

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolan i Gävle erbjuder en rad introduktionsaktiviteter för dig som är ny student.

Kontakt

Om du har frågor om programmet kan du kontakta din utbildningsledare,
Maria Savela

E-post: maria.savela@hig.se
Telefon: 076-052 79 66

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag kl. 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon 026-64 88 80, eller e-post itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och digitala skärmar som visar studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2019-06-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)