Välkommen till Högskolan i Gävle och Förskollärarprogrammet på campus!

På denna sida kan du läsa mer om ditt program, introduktionen och hur du gör för att komma igång med dina studier. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kom igång med studierna!

För att kunna använda Högskolans webbtjänster, registrera dig på kurser med mera, behöver du gå igenom våra fem steg för att komma igång. Kolla även igenom vår checklista, så att du inte missar något viktigt!

Introduktionsdag med upprop

Introduktionsdag

Introduktionsdag

Den 28 augusti är det introduktionsdag på Högskolan i Gävle. Dagen inleds 11.45 i foajén utanför Högskolans hörsal Valhall där flera mässutställare då finns på plats.

Klockan 12.15 är det samling i Valhall där du hälsas välkommen av Högskolans rektor, Gefle Studentkår och Gävle kommun. Därefter har du möjlighet att återigen besöka mässan eller gå en guidad tur runt Högskolans campus.

Programupprop

Programupprop

Programinformation och upprop hålls sedan klockan 14.00-16.00 i sal 13:111. I samband med uppropet får du en kort presentation av ditt program. Du informeras även om praktiska detaljer inför dina studier hos oss.

Om du inte kan närvara på uppropet måste du i förväg kontakta programadministrationen på e-post studentsupport@hig.se. Uteblir du utan att ha meddelat Högskolan mister du din utbildningsplats.

Om programmet

Programinformation

Programinformation från din utbildningsledare

Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle leder till en förskollärarexamen efter fullgjord utbildningen om 210 högskolepoäng (hp). Examen avläggs på grundnivå enligt Högskoleförordningens examensbeskrivning för förskollärarexamen (HF 1993:100, bilaga 2) och utbildningen förbereder dig för undervisning inom förskola och förskoleklass.

I förskollärarprogrammet varvas studier inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) med ämnesstudier (Förskolepedagogik- och didaktik). Ämnesstudierna innefattar bl.a. barn i kultur och natur, estetiska lärprocesser samt barns lärande i språk och matematik. Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) studeras bl.a. skolväsendets historia och organisation, ledarskap, kulturmöten, hållbar utveckling och förskolans demokratiska uppdrag. I den sjunde och avlutande terminen i programmet genomför studenten ett självständigt arbete på grundnivå om 15 högskolepoäng.

Förskollärarprogrammet campus är en dagtidsutbildning och studierna är på heltid, 100% studietakt.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), som ingår i såväl ämne som den utbildningsvetenskapliga kärnan, genomförs vid tre tillfällen under utbildningen och är förlagda i termin ett (17 dagar) , fyra (33 dagar) och sex (50 dagar).

Programmets upplägg

Undervisningen består av t. ex. av föreläsningar, seminarier, handledning, grupparbete och praktiska övningar inkluderande laborationer, exkursioner, case samt workshops. Webbaserade undervisning kan också förekomma. Det pedagogiska synsättet i utbildningen grundar sig på att du deltar aktivt i olika former av undervisning och att du är en resurs för övriga i gruppen. Deltagande i grupparbete ses som ett sätt att utveckla relationella och sociala färdigheter vilka båda är betydande delar av yrkesprofessionen.

Vid varje kursstart presenteras kursplanen, studiehandledning och schema samt examinerande uppgifter för dig. Studiehandledningen ska vägleda dig och förtydliga det arbete som ska ske inom kursens ram. Examinationsformer varierar mellan ämnen och kurser och i en och samma kurs kan flera examinationsformer tillämpas för att säkra olika aspekter av lärande. Examinationer av lärandemål utgår från kursplanemål och de kan ske enskilt eller i grupp.

Antalet tillfällen för undervisning, obligatoriska tillfällen och examination på campus varierar beroende på kurs.

Den första terminen består av nedanstående kurserna och ges i följande ordning:

Kursöversikt

Kurskod

Kurs och antal högskolepoäng

Vecka

UKG019

Perspektiv på läraryrket 7,5 hp

36-40

BI058A

Natur, miljö och utomhuspedagogik 7,5 hp

41-45

UKG023

Barn och ungdom 12 hp inkl. VFU 5 hp

46-03*

UKG006

Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik 3 hp

46-03

*) VFU måndag vecka 47 till tisdag vecka 50.


Information om den första kursen Perspektiv på förskolläraryrket kommer i specifikt välkomstbrevet för kursen.

Förberedelser inför programstarten

Om du vill förbereda dig fram till kursstart se kursplan och litteraturlista. Vid programinformationen kommer det mer information. I kurserna använder vi lärplattformen Blackboard, där kommer studiehandledning, instruktioner, kursmaterial och övriga uppgifter om kursen att finnas.

Inför dina första kurser

Inför din första kurs

Här hittar du välkomstbrev för den första kursen som ingår i ditt program. I kursens välkomstbrev hittar du information om kursregistrering, länk till kursplan och litteraturlista, kursschema med mera. Välkomstbreven publiceras senast fyra veckor innan kursstart.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är utbildning förlagd till verksamheten ute i förskola/skola och består av praktiskt lärararbete. Den sker i samverkan mellan Högskolan i Gävle och kommuner/skolor.

Den verksamhetsförlagda utbildningen ger dig förberedelse inför kommande yrkesverksamhet. VFU ger dig även möjlighet att knyta teoretisk kunskap till praktisk tillämpning och förankra praktisk tillämpning i teori och forskning.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan din första kurs börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Kontakta din studentguide om du har frågor

Kontakta din studentguide om du har frågor

Sofia Broberg är student här på Högskolan i Gävle och finns som ett stöd för dig som är ny student. Sofia kan svara på frågor om exempelvis boende, hur det är att vara student, hur Gävle är som studentstad, hur du kan förbereda dig inför dina studier, och en massa andra frågor som kan dyka upp som blivande student. Så tveka inte att ta kontakt!

Sofia svarar på dina frågor vardagar under dagtid under perioden vecka 28-44.

E-post: pigstudentguide@gmail.com
Telefon: 073-830 65 01

Inspark och andra introduktionsaktiviteter

Inspark

Inspark

Gefle Studentkår och studentföreningarna bjuder in till inspark för nya studenter. Insparken startar 21 augusti.

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolan i Gävle erbjuder en rad introduktionsaktiviteter för dig som är ny student.

Kontakt

Om du har frågor om programmet kan du kontakta din utbildningsledare,
Anna Eriksson.

E-post: anna.eriksson@hig.se
Telefon: 026-64 85 45

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag kl. 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon 026-64 88 80, eller e-post itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och digitala skärmar som visar studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2019-08-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)