Välkommen till Högskolan i Gävle och Förskollärarprogrammet på distans!

På denna sida kan du läsa viktig information om ditt program, introduktionen och hur du gör för att komma igång med dina studier.

Så här gör du för att komma igång!

Följ vår steg för steg-guide inför din studiestart. Här finns information om hur du skapar ett användarkonto och registrerar dig med mera. Kolla även igenom vår checklista, så att du inte missar något viktigt!

Introduktionsdagen Hello & more – 26 augusti

Hello & more är vår digitala introduktion till Högskolan i Gävle. Introduktionen kommer att sändas live på Facebook den 26 augusti kl. 11.00-12.00. En länk till eventet kommer i augusti. Du behöver inte ha ett konto på Facebook för att kunna följa sändningen.

Under Hello & more kommer gäster som Högskolans rektor, studentkåren och andra studenter att hälsa dig välkommen till Högskolan i Gävle och ge dig sina bästa tips för en härlig studietid. Du kommer få chansen att ställa dina frågor i vår chatt och att upptäcka hur det ser ut på vårt campus. Och mycket mer så klart – vi ses i augusti!

Färgglad bild med texten Hello & more

Viktig information inför din studiestart

Här har vi listat information om ditt program som är viktig att du tar del av inför din studiestart. Klicka på plustecknet för att läsa mer om varje del.

Om programmet

Programupprop

Programupprop

Programinformation och upprop hålls online den 26 augusti kl. 14.00-15.30 via webbmötestjänsten Zoom. I samband med uppropet får du en kort presentation av ditt program. Du informeras även om praktiska detaljer inför dina studier hos oss. En länk till webbmötet i Zoom kommer att skickas till dig via mejl den 24 augusti. Kontrollera att du har rätt e-postadress i studiedokumentationssystemet Ladok.

Här kan du läsa hur du gör och vad du behöver för att delta i ett webbmöte via Zoom

Om du inte kan närvara på uppropet måste du i förväg kontakta programadministrationen på e-post studentsupport@hig.se. Uteblir du utan att ha meddelat Högskolan mister du din utbildningsplats.

  •  
Programinformation

Programinformation från din utbildningsledare

Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle leder till en förskollärarexamen efter fullgjord utbildningen om 210 högskolepoäng (hp). Examen avläggs på grundnivå enligt Högskoleförordningens examensbeskrivning för förskollärarexamen (HF 1993:100, bilaga 2) och utbildningen förbereder studenten för undervisning inom förskola och förskoleklass. I förskollärarprogrammets utbildningsplan finns programmets alla kurser och Högskoleförordningens examensmål för förskollärarexamen.

I förskollärarprogrammet varvas studier inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) med ämnesstudier (Förskolepedagogik- och didaktik). Ämnesstudierna innefattar bl.a. barn i kultur och natur, estetiska lärprocesser samt barns lärande i språk och matematik. Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) studeras bl.a. skolväsendets historia och organisation, ledarskap, kulturmöten, hållbar utveckling och förskolans demokratiska uppdrag. I den sjunde och avlutande terminen i programmet genomför studenten ett självständigt arbete på grundnivå om 15 högskolepoäng.

Om programmet

Förskollärarprogrammet distans är en dagtidsutbildning och studierna är på heltid med 100 % studietakt. Varje termin innehåller 3-6 träffar på campus vid Högskolan i Gävle och vid varje träff är studenten på campus i 1-4 dagar. Utöver de campusförlagda tillfällena i kurser sker undervisning och examination dagtid, t.ex. vid webbföreläsningar i realtid, webbseminarium och grupparbeten. Förändringar kan komma att ske gällande de campusbaserade träffarna i kurserna under höstterminen 2020, utifrån rådande omständigheter med covid-19.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), som ingår i såväl ämnen som den utbildningsvetenskapliga kärnan, genomförs vid tre tillfällen under utbildningen och är förlagda i termin ett (17 dagar) , termin fyra (33 dagar) och termin sex (50 dagar). Alla studenter är garanterade en plats i någon av våra partnerkommuner i Gävleborg och norra Uppland. Du som läser på distans har möjlighet att lämna önskemål om placering även utanför detta område, t. ex i din hemkommun. VFU-enheten vid Högskolan ordnar med VFU-placering genom kontakt med berörda skolhuvudmän och försöker i möjligaste mån tillgodose ditt önskemål om placering. Den verksamhetsförlagda utbildningen är en högskolepoänggivande del (ett moment) i en kurs och ingår i programmets undervisning. VFU-placering sker på annan skolenhet än där studenten eventuellt har anställning/vikarierar, nyligen varit elev eller har någon anhörig/annan närstående.

Programmets upplägg

Undervisningen består av t.ex. av föreläsningar, seminarier, handledning, grupparbete och praktiska övningar inkluderande laborationer, exkursioner, case samt workshops. Examination och undervisningen sker både i webbaserad form och vid vissa tillfällen på campus. Det pedagogiska synsättet i utbildningen grundar sig på att du deltar aktivt i olika former av undervisning och att du är en resurs för övriga i gruppen. Deltagande i grupparbete ses som ett sätt att utveckla relationella och sociala färdigheter vilka båda är betydande delar av yrkesprofessionen. I kurserna används den webbaserade lärplattformen Canvas, där kommer studiehandledning, instruktioner, kursmaterial och övriga uppgifter om kursen att finnas.

Vid varje kursstart presenteras kursplanen, studiehandledning och schema samt examinerande uppgifter för dig. Studiehandledningen ska ge vägledning och förtydliga det arbete som ska ske inom kursens ram. Examinationsformer varierar mellan ämnen och kurser och i en och samma kurs kan flera examinationsformer tillämpas för att säkra olika aspekter av lärande. Examinationer av lärandemål utgår från kursplanemål och de kan ske enskilt eller i grupp. Kursplaner och litteraturlista söker du fram själv på hig.se.

Den första terminen består av nedanstående kurserna och ges i följande ordning:

Kursöversikt

Kurskod

Kurs och antal högskolepoäng

Vecka

UKG019

Perspektiv på förskolläraryrket

36-40

BI058A

Natur, miljö och utomhuspedagogik 7,5 hp

41-45

UKG023

Barn och barndom 12 hp inkl. VFU 5 hp

46-03*

UKG

Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik

46-03

*) VFU måndag vecka 47 till tisdag vecka 50.


Information om den första kursen Perspektiv på förskolläraryrket kommer i specifikt välkomstbrevet för kursen.

Inför dina första kurser

Inför dina första kurser

Här hittar du välkomstbrev till de första kurserna som ingår i ditt program. I kursernas välkomstbrev hittar du information om kursregistrering, länk till kursplan och litteraturlista, kursschema med mera. Välkomstbreven publiceras senast fyra veckor innan kursstart.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är utbildning förlagd till verksamheten ute i förskola/skola och består av praktiskt lärararbete. Den sker i samverkan mellan Högskolan i Gävle och kommuner/skolor.

Den verksamhetsförlagda utbildningen ger dig förberedelse inför kommande yrkesverksamhet. VFU ger dig även möjlighet att knyta teoretisk kunskap till praktisk tillämpning och förankra praktisk tillämpning i teori och forskning.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan din första kurs börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Fråga en student

Fråga en student

Det finns många frågor som studenter svarar bättre på än lärare och administrativ personal - hur det känns att vara student på Högskolan i Gävle till exempel. Som en del av introduktionen har vi därför anställt en student som kan svara på just dina frågor.

Studenten Klara Parneborg kan svara på frågor om exempelvis boende, hur det är att vara student, hur Gävle är som studentstad, hur du kan förbereda dig inför dina studier, hur det fungerar med tentamen och en massa andra frågor som kan dyka upp som blivande student. Klara är tillgänglig för frågor fram till den 6 november.

E-post: studguide.klara@hig.se

Introduktion

Introduktionsdag

Introduktionsdag - frivillig för distansstudenter

Som ny student på Högskolan i Gävle är du välkommen att besöka Högskolans introduktionsdag den 26 augusti. Högskolans rektor, Gävle kommun och Gefle studentkår hälsar välkommen och du har möjlighet att gå en guidad tur runt campus.

Inspark

Inspark

Insparken anordnas gemensamt av Gefle Studentkår och studentföreningarna och innebär vanligtvis en hel vecka med roliga och galna upptåg. Under rådande omständigheter med coronapandemin är det svårt att säga exakt hur årets insparksvecka kommer se ut. Om insparken kan genomföras är den tänk att starta 19 augusti. All information om årets inspark och de senaste uppdateringarna hittar du på geflestudentkar.se/inspark2020


Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolan i Gävle erbjuder en rad introduktionsaktiviteter för dig som är ny student.

Kontakt

Om du har frågor om programmet kan du kontakta din utbildningsledare,
Anna Eriksson.

E-post: anna.eriksson@hig.se
Telefon: 026-64 85 45

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2020-06-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)